LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Mokslinė veikla. Referatai

1929 metų vasario 11 d. gyd. J. Statkevičius buvo priimtas  į Kauno medicinos draugiją (Žinutė. ,,Medicina“, 1929, Nr. 4, p. 301). Tapo draugijos tikruoju nariu, kas sudarė sąlygas aktyviai  dalyvauti draugijos veikloje, savo referatus spausdinti žurnale ,,Medicina“ (daugiau nei 15), daryti pranešimus ir kt. Pateikiu keletą referatų. Pavyzdžiui, 1933 m. žurn. ,,Medicina“ Nr. 1, rašo apie mokslininkų atliktą ausų, nosies ir gerklės ligos tyrimą Sank-Peterburgo apygardoje. Nurodo, kad gauti duomenys atitinka ir Lietuvos kaimo gyventojų sveikatos būklę. Tyrimo metu buvo apžiūrėta iš 14 000 gyventojų tik 1000, t.y. 14 proc. asmenų. Rasta:

 Vidaus ligomis sirgo 338 gyventojai, kas sudarė 34 proc.:

Chirurginis – 135 – 14 proc.

Akių – 133 – 13 proc.

Ausų, nosies ir gerklės – 127 – 13 proc.

Akuš. genikolog. – 100 – 10 proc.

Vaikų – 86 – 9 proc.

Odos, veneros  – 84 – 8 proc.

Gydytojas J. Statkevičius daro išvadą, kad Lietuvos apskričių valdybos mažiausiai yra suinteresuotos Ausų, nosies ir gerklės ambulatorijų steigimu, nes be VD universiteto klinikos, visoje Lietuvoje tėra tik Šiauliuose teikiama ši pagalba ( ,,Medicina“, 1933, Nr. 1, p. 48, 49) .Tad iškilo skubus reikalas tokią paslaugą teikti Panevėžio apskrities ligoninėje. Šio Ausų, nosies ir gerklės ligų skyriaus įsteigėjas buvo gyd. Jonas Statkevičius.

 1933 m. referatas apie įsisenėjusios ausų būgnelio perforacijos ir jų gydymas. Gyd. Statkevičius komentavo: glicerino injekcijos rhinitis vazomotorica gydyti mėginant visus kitus varikozinių indų gydymus, pastebėta, kad glicerino injekcijos vazomotoriniams rinitus geriausia veikia ( ,,Medicina“, 1933, Nr. 4, p. 254) ir kt.

Gyd. Statkevičius kėlė savo kvalifikaciją užsienyje: 1933 m. – Vienoje, 1936 – Prahoje, 2 mėnesius Čekijos universiteto klinikoje, 1938 – Berlyne. Stažuotės išlaidas padengė ligoninės administracija, skirdama gydytojui 1000 litų.

Gyd. J.Statkevičius dirbo pedagoginį darbą. Panevėžio medicinos seserų mokyklos klausytojoms dėstė ausų, nosies ir gerklės ligas (1944).