LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Gyd. J. Statkevičius atsiminimuose rašo, kad studijoms stipendiją skyrė KAM su sąlyga, kad 3 metus dirbs gydytoju Kauno J. Basanavičiaus vardo karo ligoninėje. 1924 metų sausio 1 d. sutartis buvo sudaryta ir KAM įsakymu Nr. 25-11 patvirtinta. Taip nuo 1928 m. gegužės iki 1931 metų vasario mėn. gyd. Statkevičius dirbo ligoninės Chirurginiame skyriuje jaunesniuoju ordinatoriumi. 1928 06 15 J. Statkevičiui suteiktas gydytojo leitenanto laipsnis. Gydytojas nuo 1931 metų vasario 1 d. iki 1933 metų spalio 1 d. dirbo Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Ausų, nosies ir gerklės ligų klinikoje  jaunesniuoju ordinatoriumi.  1931 metais gyd. J. Statkevičius įgijo Rentgeno kabineto vedėjo pažymėjimą. Sveikatos departamentas leido atidaryti ir laikyti rentgeno kabinetą ( LCVA. F. 380, ap. 2, b. 321, l. 12, 13). Ar buvo atidarytas rentgeno kabinetas Kaune? Nepavyko rasti atsakymo.

J.Statkevičius