Miškininkas Zbignevas Vidugiris (1889 – 1980)

Įdomus  ir spalvingas žmonių gyvenimas.

Kad ir  Jono Vidugirio (1845 – 1921), sūnaus Silvestro, gyvenusio Panevėžyje. Jonas mokėsi Panevėžio realinėje mokykloje, vėliau mokiniu privačioje vaistinėje. Kiek įgavęs vaistininko žinių išlėkė į Vilnių. Dirbo vaistininko padėjėju ,,Gulbės” vaistinėje, netoli Aušros vartų. To negana. Sužinojęs, kad prie Maskvos universiteto  vyksta provizorių padėjėjų kursai, išvyko studijuoti ten.

Zbignevas Vidugiris. Panevėžys,1935

Sėkmingai baigė, buvo suteikta provizoriaus padėjėjo kvalifikacija. Grįžo į Lietuvą. Linkuvoje (Šiaulių apskritis) nusipirko vaistinę. Dirbo. Sukūrė šeimą. Gimė pirmagimis sūnelis Zbignevas. Likvidavus vaistinę trijų asmenų  Jono ir  Viktorijos Vidugirių šeima, atvyko gyventi į Panevėžį, į tėvų namus Ramygalos g. Nr. 52.

Taip prasidėjo būsimo miškininko Zbignevo Vidugirio gyvenimas. Ar buvo jo gyvenimas sėkmingas?