Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas

Iškilaus ir talentingo architekto Vytauto Edmundo Čekanausko netekome 2010-ųjų liepos 08d.

Vytautas Čekanauskas

Akademikas, prof. Vytautas Čekanauskas, kaip menininkas, augęs ir brendęs sovietinės ideologijos laikotarpiu (1945 – 1990), sugebėjo savo kūrybiniu talentu  tą laikmetį praaugti ir išlaikyti pasiektą profesinį lygį atkurtoje Nepriklausomoje  Lietuvoje ( 1990 – 2010). 

Už sukurtus darbus autorius pelnė aukščiausius valstybinius apdovanojimus ir kūrybos  įvertinimus.  XX a. 8-o dešimtmečio  V. Čekanausko kūryba, pasak arch. A. Mačiulio, užtikrino jam lyderio vietą tarp naujosios kartos architektų. Jo sukurtais projektais domisi  Lietuvos ir užsienio  architektūros specialistai. Tai projektai esantys Vilniuje: Kompozitorių namai,  Lazdynų, Justiniškių gyvenamojo rajono pastatų kompleksas, Lietuvos valstybės rūmai,  Šv. Jono Bosko bažnyčia, Parodų rūmai (ŠMC),  Kunigų seminarija, Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas ir kita.