Utenos režisierė Alma Eigerdienė

Utenos kultūros centro mėgėjų teatras ,,Žaliaduonis“ – neatskiriamas kultūros ir švietimo židinys mieste. Per dvidešimt aštuonerius teatro veiklos metus (nuo 1983-iųjų), uteniškiai išvydo gražiausius režisierės Almos Eigerdienės sukurtus spektaklius. Pasirinkusi nacionalinės dramaturgijos sklaidą visuomenėje, sulaukė garbingiausių apdovanojimų.

Režisierė A. Eigerdienė. Utena,  2003

Scenoje buvo rodomi Utenos krašto rašytojų, dramaturgų kūriniai: A. Miškinio, J. Kulnio, K. Čiplio -Vijūno, P. Panavo, A. Gasperaičio, R. Kalyčio, P. Andriušio, S. Šaltenio, E. Druskino, P. Daunio. Net aštuoni spektakliai vaidinti vietos aukštaičių tarme. Teatro sambūrio veikloje dalyvavo kaip 100 įvairių profesijų vaidintojų: mokytojai,  medikai, švietimo ir kultūros darbuotojai, moksleiviai.

Aktorius Ferdinandas Jakšys rašė, kad A. Eigerdienė pasireiškė kaip epinio pobūdžio menininkė, kurianti scenoje sudėtingus iškilių savo krašto žmonių ir paprastų kaimiečių charakterius su didžiu išmanymu, atskleidė vietos istoriją, kalbą, tarmę. Teatro repertuarą rinko ir sudarė režisierė.