Panemunėlis – мažoji Lietuvos kultūros sostinė

Lietuvos mažosios kultūros sostinės titulas teikiamas nuo 2015-ųjų metų siekiant regionams suteikti galimybę stiprinti kultūros tradicijas, profesionalaus meno sklaidą, plėsti turizmą, paskatinti naujas kūrybines iniciatyvas ir kt.  

2022 –aisiais ,,Lietuvos mažosios kultūros sostinės“ titulą laimėjo devyni miesteliai, tarp jų: Anykščių r. – Kavarskas, Raseinių r. – Nemakščiai, Plungės r. – Alsėdžiai, Panevėžio apskrities, Rokiškio r. – Panemunėlio bendruomenė.

Panemunėlis – 2022-ųjų metų mažoji Lietuvos kultūros sostinė. Ta ypatinga proga 2022 m. kovo 11 dieną vyko šio krašto ir Lietuvos kultūrai bei istorinei atminčiai svarbi konferencija „Panemunėlio kraštas vienas iš svarbiausių tautinio ir religinio sąjūdžio židinių Lietuvoje XIX a. pab.-XX a. pr.“ (konferencijos kuratorė – istorikė Violeta  Aleknienė).

Pasidalinsiu mintimis iš šios konferencijos.  

Diplomatas dr.Petras Mačiulis

Knygoje “Gyvenimas yra akimirksnio vienagė” aprašomas teisininko dr. P.Mačiulio (1895-1978) gyvenimas. Jis teisės studijas baigė Romos universitete. 1923 m. suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. 1929 – 1935 m. pirmasis konsulas San Paule, Brazilija. Įsteigė lietuvių pradines mokyklas, rūpinosi mokyklų išlaikymu, tikėjimo reikalais, kultūrine veikla. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno JAV, Kalifornijos valstijoje.

Gyvenimas tėra akimirksnio viešnagė. Teisės daktaras, diplomatas Petras Mačiulis. 1895 – 1978. Vilnius, Homo liber, 2011, p. 95