Diplomatas dr.Petras Mačiulis

Knygoje “Gyvenimas yra akimirksnio vienagė” aprašomas teisininko dr. P.Mačiulio (1895-1978) gyvenimas. Jis teisės studijas baigė Romos universitete. 1923 m. suteiktas teisės mokslų daktaro laipsnis. 1929 – 1935 m. pirmasis konsulas San Paule, Brazilija. Įsteigė lietuvių pradines mokyklas, rūpinosi mokyklų išlaikymu, tikėjimo reikalais, kultūrine veikla. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos. Gyveno JAV, Kalifornijos valstijoje.

Gyvenimas tėra akimirksnio viešnagė. Teisės daktaras, diplomatas Petras Mačiulis. 1895 – 1978. Vilnius, Homo liber, 2011, p. 95