Bibliografija

JOANOS VIGOS ČIPLYTĖS IŠLEISTOS ir SPAUDAI RUOŠIAMOS KNYGOS

1. Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas /knygos sudarytoja Joana Viga Čiplytė/ Panevėžys, UAB Panevėžio spaustuvė, 1997, p. 345

2. Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas.Vilnius, Homo liber, 1999, p. 119

3. Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 93

4. Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 62

5. Amžina knygos tauta. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 95

6. Einu gyventi.Vilnius, Homo liber, 2003, p. 103

7. Kaimynai. Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojai. XIX a. vidurys – XX a. pabaiga.Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

8. Panevėžio miesto elektrinei – 80.Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

9. Juozas Masiulis: knygnešys ir knygininkas. Vilnius, Žara, 2005, p. 125

10. Daktaras Andrius Domaševičius.Vilnius, Homo liber, 2006, p. 47

11. Moigių namai / sudarytoja Joana Viga Čiplytė/. Panevėžys; Amalkeros leidyba, 2007, p. 10

12. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijai – 60. Kaunas: Lututė, 2009, p. 292

13. Mažosios Jeruzalės-Panevėžio žydų istorija. Holokaustas. Vilnius, Homo liber,  2009, p. 174

14. Ir gydytojai ir mokytojai (sudarytoja Joana Viga Čiplytė, tai pat J.V.Čiplytė parengė apybraižas apie prof.Aldoną Balttch (Balčytę), dr. Paulių Breivį, gyd. Zenoną Gailiušį). XVIII amžius. Panevėžio kolegija, 2010, p. 76

15. Gyvenimas tėra akimirksnio viešnagė. Teisės daktaras, diplomatas Petras Mačiulis. 1895 – 1978. Vilnius, Homo liber, 2011, p. 95

16. Prasmingas medikų gyvenimas. Chirurgai: Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji seselė Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Vilnius, Homo liber,  2011, p. 167

17. Žmogus – aukščiau visokios kainos. Diplomatas, teisininkas, publicistas Jonas Aukštuolis. 1885 – 1949.Vilnius, Petro ofsetas, 2012 , p. 218

18. Lietuvos mėgėjų teatro ištakos.Vilnius, Homo liber,  2015, p. 96

19. ,,Sala Lituana. XXXII“. Lietuvių katalikų ir pasauliečių periodinė spauda Pasaulinėje katalikų spaudos parodoje. Vatikanas, 1936 – 1937. 2019, p. 96

Dokumentinės monografijos

20. Eduardas Turauskas /1896 – 1966/. Aeitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Vilnius, Versus aureus, 2016, p. 624

21. Dr.doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893 – 1945). Vilnius, Petro ofsetas, 2019, p. 344

22. Juozas Papečkys (1889-1942). Pulkininkas-leitenantas. Homo liber, 2020.

Kitos knygos

22. Politologija visuomenei.Vilnius, Homo liber, 1998, p. 48

23. Kas yra sociologija.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 43

24. Politologijos pradmenys.Vilnius, Homo liber, 2003, p. 80

Poezija

25. ATOJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2009, p. 62

26. ATJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2013, p.119