Bibliografija

JOANOS VIGOS ČIPLYTĖS IŠLEISTOS KNYGOS

1. Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas (knygos sudarytoja Joana Viga Čiplytė). Panevėžys, UAB Panevėžio spaustuvė, 1997, p. 345

2. Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas. Vilnius, Homo liber, 1999, p. 119

3. Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 93

4. Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 62

5. Amžina knygos tauta. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 95

6. Einu gyventi. Vilnius, Homo liber, 2003, p. 103

7. Kaimynai. Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojai. XIX a. vidurys – XX a. pabaiga. Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

8. Panevėžio miesto elektrinei – 80. Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

9. Juozas Masiulis: knygnešys ir knygininkas. Vilnius, Žara, 2005, p. 125

10. Daktaras Andrius Domaševičius. Vilnius, Homo liber, 2006, p. 47

11. Moigių namai (sudarytoja Joana Viga Čiplytė). Panevėžys; Amalkeros leidyba, 2007, p. 10

12. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijai – 60. Kaunas: Lututė, 2009, p. 292

13. Mažosios Jeruzalės-Panevėžio žydų istorija. Holokaustas. Vilnius, Homo liber,  2009, p. 174

14. Ir gydytojai ir mokytojai (sudarytoja Joana Viga Čiplytė, tai pat J.V.Čiplytė parengė apybraižas apie prof.Aldoną Balttch (Balčytę), dr. Paulių Breivį, gyd. Zenoną Gailiušį). Panevėžio kolegija, 2010, p. 76

15. Gyvenimas tėra akimirksnio viešnagė. Teisės daktaras, diplomatas Petras Mačiulis. 1895 – 1978. Vilnius, Homo liber, 2011, p. 95

16. Lietuvos mėgėjų teatro ištakos. Vilnius, Homo liber,  2015, p. 96

17. Sala Lituana XXXII. Lietuvių katalikų ir pasauliečių periodinė spauda Pasaulinėje katalikų spaudos parodoje. Vatikanas, 1936 – 1937. Homo liber, 2019, p. 96

Dokumentinės monografijos

18. Prasmingas medikų gyvenimas. Chirurgai: Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji seselė Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Vilnius, Homo liber,  2011, p. 167

19. Žmogus – aukščiau visokios kainos. Diplomatas, teisininkas, publicistas Jonas Aukštuolis. 1885 – 1949. Vilnius, Petro ofsetas, 2012 , p. 218

20. Eduardas Turauskas /1896 – 1966/. Aeitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Vilnius, Versus aureus, 2016, p. 624

21. Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893 – 1945). Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje. Vilnius: Petro ofsetas, 2019, p. 341

22. Juozas Papečkys (1889 – 1942). Pulkininkas leitenantas. Vilnius: Homo liber, 2020, p. 232

Švietėjiškos-pažintinės knygos

23. Politologija visuomenei. Vilnius, Homo liber, 1998, p. 48

24. Kas yra sociologija. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 43

25. Politologijos pradmenys. Vilnius, Homo liber, 2003, p. 80

Poezija. Miniatiūros

26. ATOJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2009, p. 62

27. ATJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2013, p.119

28. NUOJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Panevėžys. Almakera, 2021, p.120

29. IŠLIKIMAS. Poezija. Miniatiūros. PAnevėžys. ALmakera, 2023, p. 150.