Daktaras Steponas Biežis ilgėjosi Lietuvos

Daktaro Stepono Biežio gyvenimas buvo ryškus ir spalvingas. Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) lietuvių visuomenės veikėjas, gydytojas, įvairių organizacijų narys ir rėmėjas, spaudos darbuotojas liko ištikimas Lietuvai.

Steponas ir Ona Biežiai. JAV.

S.Biežis gimė 1889 m. kovo 19 d. Bliūdžių kaime, Panevėžio rajone. Panevėžyje baigęs keturias klases, brolio Jono pakviestas išvyko į Čikagą. Išvyko ir į Lietuvą nebegrįžo.

Vėliau savo atsiminimuose rašė:  Amerikon atvažiavome mes, jauni vyrukai, ir radome išmokslintą kraštą, kur, turtų neturėdami, vietos kalbos nemokėdami, mokslų Lietuvoje neįšėję galėdavome gauti tik sunkius ir pavojingus darbus. Gudresnieji tuojau supratome, kad tokiu keliu toli nenueisime. Pajutome mokslo svarbą ir pradėjome dairytis, kur jo gauti. Vilparaisas mums tiko kaip rankai pirštinė“ (J.Skirius, 2001, p. 39 – 40).