Scenografas Michailas Percovas

Scenografas dailininkas M. Percovas gimė 1919 m. Kazanėje. Baigė  Odesos miesto  meno  mokyklą.  Nuo 1947-ųjų metų gyveno Lietuvoje. Dirbo scenografu Lietuvos teatruose, dėstė Muzikos ir teatro konservatorijoje, tapė natiurmortus, peizažus, portretus. 1999 m. įteiktas Gedimino ordino karininko kryžius. Mirė Vilniuje 2001 metais.

Michailas Percovas

Dailininkas M. Percovas (Percov Michail) pirmą kartą surengė parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje.  Šešiolikos originalių darbų ekspoziciją papildo tiražuojamų darbų ciklas ,,Žydų tradicinis amatas“.