Scenografas Michailas Percovas

Trečiasis pasakojimas skelbia, kad žydai, Egipto faraono išlaisvinti, keliauja per dykumą. Išvargę pasiekė jūrą, priaugusių nendrių. Tuo metu faraonas ėmė gailėtis, kad išlaisvino žydus, ir nutarė juos sugrąžinti. Išsiuntė 600 raitininkų kariuomenę. Išvydus karius, žydus apėmė baimė. Trauktis nebuvo kur. Visi šaukė: ,,Mes žuvome!”. Tada įvyko stebuklas, nes Dievas Mozei įsakė: ,,Tiesk kelią per jūrą“. Pakilo stiprus vėjas, vanduo ėmė trauktis nuo kranto. Kai visi žydai pasiekė kitą jūros krantą, kilo audra ir užliejo taką. Faraono kariai prigėrė. Taip Dievas išgelbėjo ir apgynė savo tautą. Trys pasakojimai – trys įspūdingi darbai.

Apybraiža parengta 1995 m.