Mažoji Jeruzalė

Lietuvos žydai užima išskirtinę vietą kitų tautinių mažumų kontekste. Daug kartų patyrę terorą, iškentę marą, 1941 metų holokaustą, 50 metų kultūrinį ir dvasinį genocidą, žydai, nors ir netekę 94 procentų savo tautiečių, vėl atgyja. Jie kalba apie save, apie juos kalba visas pasaulis.

J.V. Čiplytė. Mažosios Jeruzalės – Panevėžio žydų istorija.  Holokaustas. Mini Jerusalems –  history of Panevėžys Jews. Holocaust. Vilnius: Homo liber, 2009, p. 174

Šioje knygoje Lietuvos žydų istorijos kontekste plačiau rašoma apie Panevėžio krašto žydų gyvenimą, kultūrą, švietimą, verslą, 1941 metų tragedijos įvykius ir kt. remiantis gausia literatūra, archyvine medžiaga. Spausdinami Panevėžio žydų tragedijos liudininkės Janinos Tumelytės-Damaševičienės atsiminimai. Publikuojamos nuotraukos – iš Panevėžio žydų bendruomenės pirmininko Genanady Kofman asmeninio archyvo, Panevėžio kraštotyros muziejaus rinkinių.

Panevėžys iki Antrojo pasaulinio karo iš kitų Lietuvos miestelių išsiskyrė dvasine kultūra. Prie Panevėžio vyrų gimnazijos (dabar Panevėžio J. Balčikonio gimnazija) veikė garsioji ,,Meno kuopa“. Čia gimnazistus lavino žymūs to meto meno kūrėjai: skulptorius Juozas Zikaras, muzikas Mykolas Karka, rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, kalbininkas Juozas Balčikonis ir daugelis kitų pedagogų.

Panevėžyje veikė visame pasaulyje garsi žydų dvasinė mokykla Ješiva, kurioje mokėsi iš Lietuvos ir iš Europos miestų atvykę jaunuoliai. Didelį kultūrinį pėdsaką paliko mieste gyvenęs ir dirbęs Panevėžio vyskupijos kurijos vyskupas J.E. Kazimieras Paltarokas bei žydų bendruomenės rabinas Josifas Kahanemanas.

Tad neatsitiktinai Panevėžys, kaip aukštos dvasinės kultūros miestas, buvo vadinamas Mažąja Jeruzale.

Apybraiža parengta 2019 m.

Knyga ,,Prasmingas medikų gyvenimas“

Respublikinės Panevėžio ligoninės konferencijų salėje 2011 metų birželio 22 dieną vyko konferencija ,,Panevėžio medikai“, skirta  prieš 70 metų  (1941 06 26) žiauriai nukankintų keturių medikų atminimui. Per šį laikotarpį, dėl suprantamų  priežasčių, nebuvo surengtos nė vienos konferencijos, išleistų knygų, skirtų  chirurgų Juozo Žemgulio (51 metų), Stanislovo Mačiulio (48 metų), Antano Gudonio (30 metų) ir  medicinos seselės Zinaidos Emilijos Kanis-Kanevičienės (51 metų) gyvenimo ir visuomeninės veiklos atminimui.

J.V. Čiplytė. Prasmingas medikų gyvenimas. Vilnius: Homo liber, 2011, p. 166

Išleistos knygos ,,Prasmingas medikų gyvenimas“  tikslas – remiantis archyvine medžiaga atskleisti visuomenei  Juozo Žemgulio ir  Stanislovo Mačiulio nuveiktus darbus medicinos srityje, atsidavimą savo profesijai, tikint, kad kartu su jais dirbęs jaunas chirurgas Antanas Gudonis  taip pat būtų buvęs puikus šios srities specialistas. Knygoje pateikiama daug nuotraukų,  archyvinių dokumentų, straipsnių kopijų, atskleidžiančių medikų darbą, jų visuomeninę ir mokslinę veiklą. Knygoje dr. doc. Jūratės Norvaišienės studija apie gyd. J.Žemgulį ir gyd. Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės  atsiminimai apie gyd. S.Mačiulį.

1941 metų birželio 26 d. darbo metu Panevėžio apskrities ligoninėje visi knygoje aprašomi medikai buvo suimti ir žiauriai nukankinti Raudonosios armijos būstinėje, Vasario 16-osios g. 23 (dabar Panevėžio kraštotyros muziejus).

Ramygalos gatvės kaimynai

J.V.Čiplytės knygoje “Kaimynai” publikuojamose apybraižose pasakojama apie Panevėžio miesto Ramygalos gatvės miestelėnų gyvenimą: malūnininko Zenono Pranckūno, verslininko Antano Aleksiūno-Minevičiaus, staliaus Vlado Grybo, tautodailininkės Janinos Baltakytės-Inčiūrienės gyvenimą, Bliūdžių kaimo brolius – Joną ir Steponą Biežius, banko tarnautojo Vaclovo Puzino šeimą, burmistro pavaduotojo Vlado Kličmano, advokato Jono Balčikonio sūnaus Vaclovo šeimos likimą, iš Zbignevo Vidugirio prisiminimų, ūkininko Petro Grigaliūno šeimą, Broniaus ir Marijos Kunskų gyvenimą, Katedros tarnautojos, vienuolės  Emilijos Kazanauskaitės likimą.

J.V.Čiplytė. Kaimynai. Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojai. XIX a. vidurys – XX a. pabaiga.Vilnius: Homo liber, 2004, p. 173

Knygos

JOANOS VIGOS ČIPLYTĖS IŠLEISTOS ir SPAUDAI RENGIAMOS KNYGOS

1. Vaidinimai tik sodžiui. Biografija, dokumentai, laiškai, pjesės. Kazimieras Čiplys-Vijūnas /knygos sudarytoja Joana Viga Čiplytė/ Panevėžys, UAB Panevėžio spaustuvė, 1997, p. 345

2. Kazys Naruševičius: tapytojas, mokytojas.Vilnius, Homo liber, 1999, p. 119

3. Lietuvos sentikių gyvenimo puslapiai.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 93

4. Panevėžio karaimų gyvenimo puslapiai.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 62

5. Amžina knygos tauta. Vilnius, Homo liber, 2001, p. 95

6. Einu gyventi.Vilnius, Homo liber, 2003, p. 103

7. Kaimynai. Panevėžio miesto Ramygalos gatvės gyventojai. XIX a. vidurys – XX a. pabaiga.Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

8. Panevėžio miesto elektrinei – 80.Vilnius, Homo liber, 2004, p. 173

9. Juozas Masiulis: knygnešys ir knygininkas. Vilnius, Žara, 2005, p. 125

10. Daktaras Andrius Domaševičius.Vilnius, Homo liber, 2006, p. 47

11. Moigių namai / sudarytoja Joana Viga Čiplytė/. Panevėžys; Amalkeros leidyba, 2007, p. 10

12. Panevėžio medžiotojų ir žvejų draugijai – 60. Kaunas: Lututė, 2009, p. 292

13. Mažosios Jeruzalės-Panevėžio žydų istorija. Holokaustas. Vilnius, Homo liber,  2009, p. 174

15. Ir gydytojai ir mokytojai/sudarytoja Joana Viga Čiplytė, apybraižų autorė. <
apie prof. Aldoną Balttch/Balčytę/, dr. Paulių Breivį, gyd. Zenoną Gailiušį> Pasakojimai apie gydytojus. XVIII amžius./ Panevėžio kolegija, 2010, p. 76

16. Gyvenimas tėra akimirksnio viešnagė. Teisės daktaras, diplomatas Petras Mačiulis. 1895 – 1978. Vilnius, Homo liber, 2011, p. 95

17. Prasmingas medikų gyvenimas. Chirurgai: Juozas Žemgulys, Stanislovas Mačiulis, Antanas Gudonis, gailestingoji seselė Zinaida Emilija Kanis-Kanevičienė. Vilnius, Homo liber,  2011, p. 167

18. Žmogus-aukščiau visokios kainos. Diplomatas, teisininkas, publicistas Jonas Aukštuolis. 1885 – 1949.Vilnius, Petro ofsetas, 2012 , p. 218

19. Lietuvos mėgėjų teatro ištakos.Vilnius, Homo liber,  2015, p. 96

Dokumentinės monografijos

Eduardas Turauskas /1896 – 1966/. Aeitininkas, teisininkas, žurnalistas, diplomatas, Lietuvos katalikų mokslo akademijos narys. Vilnius, Versus aureus, 2016, p. 624

Dr. doc. Vladas (Ladas) Natkevičius (1893 – 1945). Steigiamojo, Pirmojo ir Antrojo Seimo narys, savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigėjas, diplomatas, nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje. Vilnius: Petro ofsetas, 2019, p. 341

Juozas Papečkys (1889 – 1942). Pulkininkas leitenantas. Vilnius: Homo liber, 2020, p. 232

Kitos knygos

Politologija visuomenei.Vilnius, Homo liber, 1998, p. 48

Kas yra sociologija.Vilnius, Homo liber, 2001, p. 43

Politologijos pradmenys.Vilnius, Homo liber, 2003, p. 80

Poezija

ATOJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2009, p. 62

ATJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Vilnius, Homo liber, 2013, p.119

NUOJAUTA. Poezija. Miniatiūros. Panevėžys. Almakera, 2021, p.120