Knyga ,,Prasmingas medikų gyvenimas“

Respublikinės Panevėžio ligoninės konferencijų salėje 2011 metų birželio 22 dieną vyko konferencija ,,Panevėžio medikai“, skirta  prieš 70 metų  (1941 06 26) žiauriai nukankintų keturių medikų atminimui. Per šį laikotarpį, dėl suprantamų  priežasčių, nebuvo surengtos nė vienos konferencijos, išleistų knygų, skirtų  chirurgų Juozo Žemgulio (51 metų), Stanislovo Mačiulio (48 metų), Antano Gudonio (30 metų) ir  medicinos seselės Zinaidos Emilijos Kanis-Kanevičienės (51 metų) gyvenimo ir visuomeninės veiklos atminimui.

J.V. Čiplytė. Prasmingas medikų gyvenimas. Vilnius: Homo liber, 2011, p. 166

Išleistos knygos ,,Prasmingas medikų gyvenimas“  tikslas – remiantis archyvine medžiaga atskleisti visuomenei  Juozo Žemgulio ir  Stanislovo Mačiulio nuveiktus darbus medicinos srityje, atsidavimą savo profesijai, tikint, kad kartu su jais dirbęs jaunas chirurgas Antanas Gudonis  taip pat būtų buvęs puikus šios srities specialistas. Knygoje pateikiama daug nuotraukų,  archyvinių dokumentų, straipsnių kopijų, atskleidžiančių medikų darbą, jų visuomeninę ir mokslinę veiklą. Knygoje dr. doc. Jūratės Norvaišienės studija apie gyd. J.Žemgulį ir gyd. Almonijos Marcinkevičiūtės-Bernadišienės  atsiminimai apie gyd. S.Mačiulį.

1941 metų birželio 26 d. darbo metu Panevėžio apskrities ligoninėje visi knygoje aprašomi medikai buvo suimti ir žiauriai nukankinti Raudonosios armijos būstinėje, Vasario 16-osios g. 23 (dabar Panevėžio kraštotyros muziejus).