Diplomatas, žurnalistas dr.doc. Vladas (Ladas) Natkevičius

Nepriklausomos Lietuvos Seimo nario, diplomato, teisės mokslų daktaro, ktp., žurnalisto Vlado Natkevičiaus (1893 01 19 – 1945 05 25) gyvenimas ir darbas buvo įvairiapusis ir prasmingas.

Vladas Natkevičius

Pradėjęs nuo eilinio kario, Lietuvos savanorio, jis tapo savanorių raitelių šimtinės ,,Geležnis Vilkas“ įkūrėju, pelnė karinį kapitono laipsnį, buvo pirmasis karo atašė Latvijoje ir Estijoje, tapo Steigiamojo Seimo nariu, buvo I Seimo, II Seimo narys ir sulaukė dar vieno aukščiausio įvertinimo – baigęs Paryžiaus universitetą, apgynė disertaciją ir įgijo  teisės mokslų daktaro laipsnį.

Dr. V. Natkevičiaus nuopelnai įvertinti  garbingais apdovanojimais: Šv. Georgijaus 4 laipsnio kareivišku kryžiumi Rusijos kariuomenėje, Lietuvos nepriklausomybės 10-ečio  proga 1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929 m.), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu (1934 m.), Estijos Baltosios žvaigždės 3-iojo laipsnio ordinu ( 1938 m.).

Sunkiausiais Lietuvos nepriklausomybės metais (1939 – 1940) jis ėjo atsakingas pareigas – buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras SSRS (Maskvoje).1940 m. rudenį grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veiklą, buvo Politinės komisijos narys. Dirbo Kauno draudimo  valdyboje juriskonsultu, advokatu, dėstė Vilniaus universiteto  Teisės fakultete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Austrijoje. Ten  po patirtos kontuzijos mirė 1945 m. gegužės 25 dieną. Palaidotas Tirolio žemėje, Schrunso miestelyje.