Gydytoja Irena Gražina Radėnaitė: “Šeima – šventas reikalas”

Prieš dvidešimt metų buvo įkurtas Panevėžio kraštiečių kultūros klubas ,,Tėviškė“ (pirmoji klubo vadovė istorikė Joana Viga Čiplytė). Klubo veikloje aktyviai dalyvavo miesto  inteligentija – mokytojai, medikai ir kitų profesijų moterys ir vyrai. Pirmą kartą susipažinau su vaikų ligų gydytoja Irena Gražina Radėnaite. Malonu buvo žinoti, kad esame kraštietės. Mus riša gimtinė – mažas miestelis Anciškiai (dabar Kėdainių rajonas).

Gyd. Irena Gražina Radėnaitė. Panevėžys, 1971. Foto ,,Žibutė“

Prašau pasidalinkite atsiminimais apie Jūsų tėvelius ir savo vaikystę.

Pagal kilmę – esu panevėžietė. Mano mamos Izabėlės Grigaitytės (1900 – 1982) tėviškė – Bučių kaimas, prie tekančio Šuojos intako Alkupio, Gustoniai, Panevėžio rajonas. Ji mokėsi Panevėžio gimnazijoje, vėliau – Marijampolės mokytojų seminarijoje. Įgijo pradinių klasių mokytojos pažymėjimą. Baigusi mokslus  gavo paskyrimą į Anciškių pradinę mokyklėlę. Mokyklos pastatas buvo erdvus, buvo didelis kiemas vaikams žaisti, sportuoti (iki šiol yra išlikęs). Tad pakako vietos ir mokytojų šeimoms gyventi.

Su kolege mokytoja Domicele Drąsutyte mokė 60-iasdešimt apylinkės kaimo vaikų. Buvo keturi skyriai, dvi klasės. Vienoje klasėje pamokos vyko I ir III, antroje – II ir IV klasių mokiniams. 1933 metais mokytoja Izabėlė Grigaitytė ir  Vaclovas Radėnas, Lietuvos Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakulteto studentas, sukūrė šeimą. 1935 metų gegužės 28 d.  gimiau Anciškių miestelyje. Krikštijo Ramygalos Šv. Jono krikštytojo bažnyčioje.

Mažoji Irutė Gražina. Anciškiai, 1936