Gydytoja Irena Gražina Radėnaitė: “Šeima – šventas reikalas”

Dėl šeimyninių aplinkybių tėvelis Teisės fak. studijas nutraukė (baigti trys kursai) ir įgijęs pradinių klasių mokytojo pažymėjimą, dirbo pradinėse ir vėliau vidurinėse mokyklose mokytoju. Tėveliai dirbo Šeduvos valsčiaus  – Šileikonių, Vėriškių pradinėse mokyklose. Vėliau mamytei pasitraukus iš pedagoginio darbo, tėvelis dirbo Grinkiškio, Varnių vidurinėse mokyklose. Šeimai persikėlus gyventi į Panevėžio miestą – Panevėžio rajono mokyklose.

Anciškių pradinės mokyklos mokiniai ir mokytoja Izabelė Radėnienė.  Anciškiai, apie 1934

Kada ir kur baigėte vidurinę mokyklą?

Mokyklos pasirinkimas priklausė nuo tėvelių dirbo vietos. Tėveliai dirbo Vėriškių pradinėje mokykloje. Tad ir aš mokiausi šioje mokykloje. 1953 metais baigiau Šeduvos I-ąją vidurinę mokyklą.

Augau su sesute Regina, aštuoneriais metais jaunesne už mane. Ji baigė Kauno medicinos mokyklą, dirbo medicinos laborante. Mirė jauna – 38 metų amžiaus.

Mama – mokytoja. Tėvelis – mokytojas. Kada atsirado potraukis medicinai?

Mokytojos darbas nežavėjo. Man atrodė, kad jis labai sunkus. Iki šiol prisimenu didelį įspūdį palikusi perskaityta panevėžiečio mokytojo, apsakymų vaikams kūrėjo Motiejaus Lukšio (1907 – 1996) knygelė ,,Gailestingoji sesutė“ (1937) apie mergytę Petrutę. Ji globojo ir gydė katinėlius, žvėrelius… Buvau sužavėta jos nuoširdumu, užuojauta gyvulėliams. Tai ir buvo mano pirmasis  susižavėjimas medicina. Tad nuo 5-rių metų nebuvo kito pasirinkimo – būsiu gydytoja.

1953 – 1959 metai. Studijos Kauno medicinos institute. Pasidalinkite atsiminimais iš studijų laikotarpio. Kokį prisiminimą paliko dėstytojai?

Kauno medicinos institute studijos prasidėjo 1953 metų rugsėjo mėn. 01 d. Nors sovietinė – politinė atmosfera švelnėjo, tačiau režimas dar stipriai veikė. Praėjus keliems studijų mėnesiams prasidėjo ,,kadrų valymas“, buvo peržiūrėtos studentų anketos. Buvo surasta, kad kai kurie studentai ne viską parašė apie gimines … juos kvotė, svarstė susirinkimuose, kelis studentus pašalino iš instituto.

Irenos Gražinos Radėnaitės studentės bilietas. 1953