Gydytoja Irena Gražina Radėnaitė: “Šeima – šventas reikalas”

Pirmieji studijų metai – anatomijos paskaitos. Įspūdinga buvo lavonų preparavimas, tačiau ne visiems jis buvo malonus. Turėjome ir visai pašalines disciplinas – TSKP istorija (Sovietų Sąjungos komunistų partija), politinė ekonomika. Pavyzdžiui,  karinis pasiruošimas tęsėsi nuo antro iki penkto kurso. Tos paskaitos užimdavo daug laiko, nes ruošėmės profesinius egzaminus laikyti. Ir dar, rudens mėnesiais, dažniausiai spalį, veždavo į kolūkius gelbėti žūstančio derliaus. Po mėnesį ten būdami, turėjom mažiau laiko studijoms. Teko  paskaitas išklausyti pagreitintai ir sutrumpintai.

Žavėjomės profesoriais, jų žiniomis. Ypač imponavo prof. Leonas Klumbys (1921 – 2010) , neurochirurgas, medicinos mokslų daktaras. Aukštas, tiesus, ramus, kalbėjo negarsiai, bet įtikinamai. Mes juo tikėjome kaip Dievu. Stebėjimas operacijų – buvo kaip stebuklas. Studentai jaunuoliai dažnai alpdavo, kol priprato, merginos – ne. Greit visi priprato ir mokslai ėjo toliau. Labai sudėtinga  disciplina buvo teismo medicina. Labai sukrėsdavo žuvę avarijose, skenduoliai, ilgai nerasti lavonai, seniai mirę… Prisitaikėm prie visko ir sėkmingai baigėm šešerių metų studijas. Visi baigėm bendrą medicininį  paruošimą ir tik VI kurse pasirinkom specialybes ir tose srityse turėjom daugiau praktikos darbų. Bet žinių buvo per  mažai. Nuvykę į paskyrimo vietas patekom beveik kaip  nemokantys plaukti įmesti į vandenį. Nebuvo šalia praktikos vadovo. Tai buvo gyvenimo mokykla.

Irenos Gražinos Radėnaitės Diplomas. Pripažinta  gydytojo kvalifikacija. 1959

Šešerių metų medicinos studijos baigtos. Kokia buvo suteikta kvalifikacija? Kur gavote paskyrimą dirbti?

1959 metų liepos mėn. 02 d. buvo įteiktas diplomas H Nr. 946686 ir pripažinta gydytojo kvalifikacija. Pasirinkau vaikų gydytojo profesiją ir jos nekeičiau.

Gavau paskyrimą į Varnius, į Žemaitiją (dabar Telšių rajonas). Mane sutiko ligoninės vyriausiasis gydytojas, aistringas gamtos mylėtojas Georgijus Žaržickis. Vėliau sužinojau, kad vyriausiojo gydytojo pastangų dėka,  gražiai prižiūrimoje ligoninės teritorijoje, išdidžiai vaikščiojo povas, bėgiojo stirniukas, burkavo balandinėje išskirtinio grožio balandžiai… Darbo sąlygos buvo labai sunkios.