Kunigas dramaturgas Kazimieras Čiplys – Vijūnas

Keturis dešimtmečius apie kunigą, literatą, dramaturgą Kazimierą Čiplį (Vijūną) buvo kalbama tylomis ir prisimenamas jis buvo tik artimųjų.  Niekas nedainavo Jo mėgstamų dainų, nevaidino scenos veikalėlių sodžiui…

Kunigas dramaturgas Kazimieras Čiplys – Vijūnas

Šią tylos uždangą pirmasis  atplėšė Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto darbuotojas, lietuvių literatūros istorikas,  habil. dr. Vytautas Vanagas (,,Lietuvių rašytojų sąvadas“, Vilnius, 1987), rašytojas Mykolas Karčiauskas bei kunigo sesuo Marija Kulienė (,,Literatūra ir menas“ 1988 07 21 ir 1989 06 10).