Kunigas dramaturgas Kazimieras Čiplys – Vijūnas

Kazimieras Čiplys gimė  1897 m. kovo 8 d. ( vasario 24) Panevėžio raj. Piktagalio km. (dabar Kėdainių raj.), vidutinio ūkininko šeimoje. Tėvų Prano ir Barboros Čiplių šeimoje augo trys vaikai: Mykolas (1894 – 1978, šių eilučių autorės tėvelis), Kazimieras (1897 – 1950), ir Marija (1907 – 1990). Taip jau susiklostė, kad judrus ir smalsus paauglys Kaziukas visas vasaras dirbo pas motinos Barboros tėvus Kisielius gretimame Išlaužų kaime. Čia formavosi jaunuolio charakteris, pažiūros, siekis mokytis. Imlų mokslui jaunuolį  per trumpiausią laiką egzaminams paruošė šešiolikmetis Panevėžio gimnazistas ir būsimas kalbininkas, Jono Jablonskio mokinys Leonas Kuodys.

Kazimieras eksternu išlaiko trijų klasių gimnazijos kursą ir priimamas tęsti mokslą Panevėžio vyrų gimnazijoje. Tačiau po kurio laiko išvyksta į Kauną ir tęsia mokslą ,,Saulės“ gimnazijoje.