Kunigas dramaturgas Kazimieras Čiplys – Vijūnas

1948 m. birželio  mėnesį Vyriausiosios literatūros ir leidyklų valdybos prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos viršininko įsakymu Nr. 51 ir išimamų iš apyvartos knygų ir brošiūrų sąrašu Nr. 1 represuojamos knygos. Tarp jų K. Vijūno pjesės ,,Maušos karčiama“, ,,Tėvynės auka“.

1949 metų  balandžio 29 dieną kun. Kazimieras Čiplys suimamas Čedasų bažnyčioje. Kratos metu nerado įkalčių, išskyrus kelis šimtus rublių. Pagal  NKVD sudarytą asmens bylą ištremtas į Irkutsko lagerį.  1950 m. rugpjūčio 2 dieną. po sunkios ligos Kazimieras Čiplys mirė.  Nežinoma laidojimo vieta, nežinomas kapas. Tačiau kun. Kazimiero Čiplio – Vijūno padaryti geri darbai, meilė žmogui liko jį pažinojusiųjų atmintyje ir širdyse. Liko šešiolika pjesių, pluoštelis nuotraukų, bylojančių apie veiklų ir šviesų kun. Kazimiero gyvenimą.

Ačiū Skapiškio kultūros centro ,,Stebulė“ mėgėjų teatro režisierei V. Vadoklytei  ir kitiems už pastatytus spektaklius pagal K.Čiplio pjeses.

Apybraiža parengta 1991 (papildyta 2019) m.