Kazys Naruševičius – tapytojas, mokytojas

Dailininkas Kazys Naruševičius (1920 – 2004) vienas iš pirmųjų Panevėžio miesto dailininkų profesionalų savo gyvenimą paskyrė vaikams, pedagoginiam darbui.

Kolegos menininkai – dailininkas Kazys Naruševičius ir tekstilininkė Eugenija Jasiūnaitė. 1986

Per penkiasdešimt pedagoginio darbo metų jis išugdė daug mokinių, pamilusių dailę. Dauguma jų tapo dailininkais, dailės mokytojais, dėstytojais. Jo mokiniai: skulptoriai – Žymantė Jonuškaitė, Alfridas Pajuodis, tapytojai – Ričardas Ničajus ir Algirdas Grinius, monomentalistė Angelina Banytė,  vitražistas Bronius Bružas,  scenografė Sofija Kanaverskytė, grafikė Violeta Gaidamavičiūtė – Kisielienė ir kt.