Dr. Albinas Šmulkštys – gydytojas, poetas, filantropas

Lietuvių kilmės amerikiečiui, medicinos daktarui Albinui Šmulkščiui lemtis lėmė sugrįžti į Lietuvą ir paskutinius metus (1994 – 2004) gyventi Panevėžyje. Septyniasdešimt šešerių metų daktaras greit pritapo prie visuomenės: jis buvo laukiamas kultūros renginiuose, laukiamas Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, laukiamas ten, kur buvo reikalingas kaip gydytojas konsultantas. Laukiamas ne tik Panevėžyje, bet ir Vilniuje, Kaune, gimtojoje Marijampolėje ir kitur.

dr.Albinas Šmulkštys

Dr. A. Šmulkštys buvo vertinamas kaip nuoširdus menininkų globėjas, mecenatas, bet ir kaip kūrėjas – poetas, vertėjas ir kt. Daktaras su žmonėmis bendravo nuoširdžiai, kiekvienam skirdamas dėmesio, širdies šilumos. Svečiui, atvykusiam iš kito miesto, skirdavo ypatingą dėmesį, klausdavo, kaip gyvena, ką dirba, kokia sveikata. Ir dažnai kelionei atgal į namus įduodavo kelionpinigių. Ir tai darė su meile ir tėviška globa. Vieną ankstų rytą skambino daktaras. Sakė, kad kremtasi, jog garbiam svečiui per mažai davęs kelionpinigių… Nuraminau, sakau, kad dar svečias atsilankys…