Magdalena Birutė Stankūnienė – JAV lietuvių dailininkė

Pasikeitusi Lietuvos politinė situacija XX a. pabaigoje leido išsiplėsti įvairiausiams ryšiams ekonomikos, kultūros, mokslo srityje – taip gavome galimybę susipažinti su JAV gyvenančių menininkų kūryba.

Magdalena Stankūnienė

Kultūriniame Lietuvos gyvenime ėmė reikštis lietuvių kilmės išeiviai dailininkai. Jausdami nostalgiją gimtajam kraštui, menininkai vis dažniau per savo kūrybą, susitikimus su žiūrovais (dažnai ir dovanodami dideles darbų kolekcijas), jaučia didelį dvasinį pasitenkinimą, džiaugiasi galintys praturtinti lietuvių dailę savo tapybos, grafikos, skulptūros darbais. Toks kilnus bendradarbiavimas plačiai atsispindėjo Vilniaus parodų rūmuose (dabar Šiuolaikinio meno centras) veikusioje lietuvių išeivijos dailininkų darbų ir Panevėžio parodų rūmuose surengtoje Magdalenos Birutės Stankūnienės tapybos ir grafikos parodoje.