Dr. Albinas Šmulkštys – gydytojas, poetas, filantropas

Dr.  A. Šmulkščio  fonde saugomas pluoštas laiškų, gautų iš rašytojų, dailininkų, labdaros fondų. Vokuose nuotraukos, dailininkų darbų eskizai ir kt. Atliktų darbų pilna kraitė: vertė iš anglų, vokiečių, prancūzų kalbų filosofijos, teologijos veikalus, straipsnius. Jo paramos dėka 1962 m. buvo išleista V.Mačernio ,,Poezija“, A.Maceinos ,,Kultūros filosofija“,  1988 m. – kun. R. Mikutavičiaus poezijos knyga ,,Kad Lietuva neišsivaikščiotų“. Gyvendamas Panevėžyje, rėmė rašytojų ir istorikų knygų leidybą. Didžiausią lėšų dalį dr. A. Šmulkštys  skyrė Valdovų rūmų statybai. Jo kaip filantropo skirta suma – 19. 828 eurai (68 462 litai).

Dr.  A.Šmulkščio vardas liks įrašytas Valdovų rūmų Garbės lentoje, istorijos puslapiuose, Lietuvos rašytojų sąjungos, Lietuvos katalikų mokslo akademijos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių Karaliaus Mindaugo Panevėžio skyriaus metraščiuose. Kas parašys monografiją apie filantropo  dr.  A. Šmulkščio  gyvenimą ir kūrybą?

Apybraiža parengta 2015 m.