Dr. Albinas Šmulkštys – gydytojas, poetas, filantropas

Kiekvieną rytmetį daktaras skubėjo į Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią klausyti mišių. Čia susipažino su 13 metų jaunesne vieniša buvusia lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, poete Irena Smilgaite.  Ketino vesti, tačiau jai atsisakius, liko draugai ir bendraminčiai. Gyvenimo išdaiga: dr. Albinas staiga mirė bažnyčioje baigiantis mišioms, buvo palaidotas Panevėžio Kristaus Karaliaus  katedros kapinėse Ramygalos gatvėje.  Daktarui buvo 86 metai. Po keleto mėnesių mirė poetė Irena Smilgaitė. Ji amžiams atgulė buvusioje giminaičių kapavietėje netoli dr. Albino kapo…

Daktaras A. Šmulkštys paliko reikšmingus pėdsakus Lietuvos kultūros baruose. Tai liudija Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos Rankraščių skyriuje saugomas fondas Nr. 53 (sudarytoja Stasė Mikeliūnienė).

Tai koks gi buvo dr. A. Šmulkščio gyvenimo kelias?

Atsakymą radau skaitydama dokumentus. Dr.  A. Šmulkščio vaikystė ir jaunystė prabėgo Lietuvoje, Marijampolės apskrities Asiūklių kaime. Mokslus ėjo gimtinėje ir Kauno meno mokykloje. Studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universiteto Lituanistikos fakultete (gautas diplomas, 1918 – 1948). Vėliau gyveno ir studijavo Vokietijoje. Tiubingeno universitete suteiktas medicinos daktaro laipsnis (1948 – 1951). Tolesnio gyvenimo kelio vingiai jį atvedė į JAV. Dirbo net keliose valstijose ( Ilinojaus, Ohajo, Naujojo Džersio ir kt.), ėjo gydytojo pareigas. 1970 m., sulaukęs 52 metų, vedė našlę  Edną Laurušonienę. Toliau – kelionės, kelionės… ir Lietuvos ilgesys. (1951 – 1994). Mirus žmonai, 1994 m. grįžo gyventi į Lietuvą.  Į paskutinę gyvenimo stotelę – Panevėžį.