Utenos režisierė Alma Eigerdienė

Atėjo metas kurti savo teatrą. 1983 m. A. Eigerdienė  tapo mėgėjų teatro režisiere. Pirmųjų pjesių pasirinkimas įvairus: K. Sajos ,,Palangos liūtas“, A. Fišerio ,,Raktas nuo prarajos“, V. Arbuzovo ,,Irkutsko istorija“, M. Barkir-Marinje ,,Mielė yra dosni“, A. Sokolovos ,,Žmonės, žvėrys ir bananai“. Pastaroji pjesė buvo įvertinta už gerą vertimą iš rusų kalbos į lietuvių ir rekomenduota kaip tinkama kitiems mėgėjų teatrams. Tapo laureatais respublikinėje apžiūroje. Uteniškiai konkurse ,,Dobilėlis penkialapis“ už šį spektaklį buvo apdovanoti – penkiems aktoriams buvo įteikti meno saviveiklos  žymūnų ženkleliai. Dalyvavo ,,Raudonojo šermukšnio“ festivalyje Klaipėdoje. Vėl sulaukė apdovanojimų.

Sėkmė ėjo viena po kitos. Dalyvauta beveik visuose rengtuose teatro konkursuose, festivaliuose. Nuo 1991 m. dalyvauta tradicinėje tapusioje šventėje ,,Atspindžiai“, festivalyje ,,Kauno rampa“, ,,Interrampa“,  ,,Pjero dienos Utenoje“ ir kt. Gražią iniciatyvą parodė Utenos kultūros rūmų mėgėjų teatras (dabar Kultūros centro ,,Žaliaduonių“ teatras) .

Režisierė A. Eigerdienė į teatro repertuarą įtraukė ir kraštiečio dramaturgo kun. K. Čiplio-Vijūno kūrybą. Teatras pastatė komediją ,,Maušos karčiama“.  Komedija buvo suvaidinta 5 kartus Utenoje, rodyta Sudeikiuose ir kituose miesteliuose, Vilniaus jaunimo teatre – respublikiniame komedijų festivalyje, Rokiškyje – tarptautiniame mėgėjų teatrų festivalyje ,,Interrampa“ ir mėgėjų teatro šventėje ,,Atspindžiai“. Buvo įteiktas diplomas. Lietuvos TV nupirko spektaklį ir nufilmavo. Per LTV rodytas 3 kartus.

Spektaklio programėlė

,,Žaliaduonių“ teatras pastatė to paties autoriaus pjesę ,,Dalia, dalužė“ (rež. A. Eigerdienės interpretacija pagal K. Čiplio-Vijūno pjesę ,,Motinos dalia“. Pagrindinio vaidmens atlikėja akt. Vida Kairienė).

Aktorė Vida Kairienė

Pjesė 4 kartus vaidinta Utenoje, rodyta Sudeikiuose, Molėtuose, Švenčionėliuose, Panevėžyje, Vilniuje – Mokytojų namų kiemelyje, pasaulio lietuvių dainų šventės ,,Mes“ proga.