Diplomatas, žurnalistas, istorikas prof. Ignas Jonynas

 Ryškius pėdsakus Lietuvos istorijos puslapiuose paliko prof. Ignas Jonynas (1884 – 1954), paskyręs savo gyvenimą Lietuvos istorijos XV – XVII a. tyrinėjimams. Ir visas savo sukauptas istorines žinias perteikęs Lietuvos universiteto (KVDU) ir Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto studentams, kurių dauguma pasirinko pedagogo kelią.

prof.Ignas Jonynas

Pasak prof.  Vytauto Merkio, I. Jonynas savo darbais prisidėjo prie Lietuvos istorijos mokslo vystymosi ir brandos – jis prilygo ano meto Europos istoriografijai. Istoriko I.Jonyno veikla glaudžiai susijusi su Lietuva.

Gimė 1884 m. sausio 24 d. Alytaus rajone. Augo vienturtis sūnus šeimoje. Tad tėvai, pagal tuo metu vyravusią nuostatą,  sūnų matė būsimu kunigu. Ignas mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Baigęs mokslus ir atsisakęs stoti į Seinų kunigų seminariją, neteko tėvų paramos. Nenusiminė. Savarankiškai tvarkė savo gyvenimą.