Tautodailininkas, tapytojas primityvistas, poetas, tautosakos rinkėjas ir užrašinėtojas Bronius Zavackis

Ankstyvas 1986-ųjų rudens rytas ir jau rodosi pirmosios šalnos. Laukuose žmonės – pats bulviakasis. Nesulaukusi giedros, lietingu oru atvažiavau į Karšinaukos kaimą, priklausantį priemiestiniam ,,Taikos“ kolūkiui. Čia gyvena tautodailininkas, Liaudies meno draugijos narys, ,,savamokslis iš Januškų“,  liaudies meno parodų dalyvis Bronius  Zavackis.

Bronius Zavackis su svečiais

Sodyba apsupta didelio lauko, kiek tolėliau – ošiantis miškas ir pakalnėje tekanti Juosta. Čia gražu, tvarkinga, žydi gėlės, inkiluose čiulba mažosios zylės… Aštunti metai čia gyvena ir kuria Bronius  Zavackis –  tapo paveikslus, rašo eilėraščius, fotografuoja, drožia skulptūrėles, renka ir užrašo tautosaką.

,,Tai pažinki gimtą kraštą/ neužmerki tu akių,/ paskaityki tu iš rašto – visi rašo: ,,Čia gražu“, /Kaip suprasime mes grožį/ mūsų sieloj bus ramu/ kaip aplink visur girdėsi grožį nešančiu balsu“/. Ramus, susimąstęs, nedidelio, bet tvirto sudėjimo sodybos šeimininkas (pro akinių stiklus matyti žydros akys) maloniai sutinka svečius ir palydi į ,,galeriją“. Rodo savo paveikslus, aiškina juos, kviečia paklausyti į juostas įrašytų eilėraščių.

– O kaip į Jūsų kūrybą žiūri kaimynai? – klausiu. – Ogi sako, kad aš toks…, – sau šypsosi, – nesuprantama jiems, kad kaime gyvenu ir nelaikau nei karvės, nei kiaulių. Šuns, ir to nėra.