Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas

Buvo  išleistas parodos katalogas iliustruotas  nuotraukomis. Projekto vadovui, arch. V. Čekanauskui paskirtas aukso medalis, arch. A. Paslaičiui – diplomas. Apie paskirtą V. Čekanauskui aukso medalį šių eilučių autorei 2013 m. laiške parašė Varnos architektų sąjunga).

1987 m. rugsėjo 21 d. Sofijoje Tarptautinės architektūros akademijos sesijos metu  arch.  V. Čekanauskui buvo suteiktas šios akademijos akademiko ir profesoriaus vardas.

Prof. V. E. Čekanauskas už savo ilgametį kūrybinį, pedagoginį  darbą buvo įvertintas – 2000 metais įteiktas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinas, Lietuvos architektų sąjungos – Architektūros Riterio aukso ordinas.

VDA senatas 2006 metais suteikė garbės profesoriaus vardą, Vilniaus savivaldybė 2008 m. už Vilniaus architektūros tradicijų puoselėjimą įteikė Šv. Kristoforo statulėlę.

Prof. Vytauto Edmundo Čekanausko gyvenimas ir kūryba buvo skirta Vilniui ir vilniečiams. Architekto palikimą saugo Teresė Čekanauskienė, kuri mielai bendrauja su  besidominčiais jos vyro Vytauto kūryba.

Apybraiža parengta 2014 metais