Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas

Čekanauskas ir Jokūbonis

Vytautas Edmundas Čekanauskas turėjo du gerus bendraminčius skulptorius  – Gediminą Jokūbonį ir Kazimierą Kisielį. Jų bendri sukurti projektai paliko ryškų pėdsaką architektūros istorijoje.  Skulp. Gedimino Jokūbonio sukurti paminklai – poetui Adomui Mickevičiui Vilniuje, Vytautui Didžiajam – Birštone. vyskupui Antanui Baranauskui – Seiniuose (Lenkija). Skulp. Kazimiero Kisielio sukurtas monumentas Ramygalos mieste ,,Sopulingoji,, ( bendraautoriai V. Čekanauskas ir J. Bujokaitė). Tačiau liko neįgyvendintas ,,Vingio parko Dainų slėnio sutvarkymo“ projektas (bendrautoriai arch. V. Čekanauskas, A. Paslaitis ir G. Telksnys).  1987 metais šis projektas Tarptautinėje architektūros parodoje Sofijoje (Bulgarija) įvertintas aukščiausiu balu.