LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Gyd. Jonas Statkevičius greta tiesioginio darbo ligoninėje, laisvalaikį skyrė profesijos kėlimui. Užmezgė ryšius su Vilniaus, Kauno universitetais. Straipsnius rašė medicinos tema žurn. ,,Sveikatos apsauga“, skaitė paskaitas. 1947 metais gyd. J. Statkevičiui Sveikatos apsaugos ministras skyrė 935 rublių premiją už darbo žmonių gydymo kokybės pasiekimą (PALA. Ap. 2, b. 1, l.134 a.p.). (1948 metais gyd. J. Statkevičiaus darbo stažas – 18 metų ir 7 mėn.).

Medikas buvo aktyvus ,,Žinijos“ draugijos narys, Panevėžio miesto Tarybos deputatas (1948). 1954 metais kvalifikaciją kėlė 5 mėnesius Maskvos klinikoje. Po stažuotės Maskvoje, medikui pridėtas  10 proc. padidintas personalinis priedas, padidėjo darbo apimtis. Į LOR ligoninės skyrių atėjo dirbti nauji specialistai: N. Rozova, Aldona Markevičienė, Kęstutis Statkevičius, Kęstutis Gerikas.

 Nuo 1957 metų vadovavo Panevėžio skyriaus otorinoloringologų draugijai, buvo Respublikinės otorinoloringologų draugijos narys. 1958 metais dalyvavo Sankt-Peterburge otorinoloringologų suvažiavime ir stažuotėje. Dėstė Panevėžio A. Domaševičiaus medicinos seserų mokykloje, mokykla rengė jaunąsias felčeres.

Darbo apimtims didėjant, gyd. Jono Statkevičiaus sveikata menko. 1960 metų vasarą buvo išvežtas gydyti į Vilniaus I Tarybinę ligoninę. Tulžies pūslės operacija buvo sėkminga. Sėkmingai pavyko gyd. J. Statkevičiui  implantuoti širdies stimuliatorių.