LOR gydytojas Jonas Statkevičius

Studijos Lietuvos universiteto Medicinos fakultete

Tolimesnėms medicinos studijoms Jonas buvo pasiruošęs. Tad nedelsiant LU rektoriui įteikė Prašymą: ,,Šiuo turiu garbės prašyti Pono Rektoriaus priimti mane tikruoju klausytoju į Lietuvos universiteto Medicinos fakulteto II semestrą“. Prašymas buvo išpildytas. 1922 metų kovo mėn. 30 d. Jonas Statkevičius tapo LU Medicinos fakulteto tikruoju studentu. Buvo išduota Studijų knygelė (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 45, LCVA, F. 930, ap. 1, b. 336, l. 56).  Studijų laikotarpyje gilino žinias ir laikė egzaminus iš sekančių disciplinų: anatomijos, fizikos, organinės chemijos, zoologijos pagrindus, bei vokiečių, lietuvių kalbą, histologiją, terapiją, įvadą į vidaus mediciną, akušeriją, bendrąją ir operacinę chirurgiją, įvadą į psichiatriją, odos ir veneros ligas, chirurginę klinika, otorinolaringologija, poliklinika, terapinė klinika, nervų ligas. Tik dešimtajame studijų semestre gilinosi į savo būsimą specialybę: ausų, nosies ir gerklės ligas (LOR). Dėstė prof. Radzvickas (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 18, 22, 35, 36, 38).

Baigus 10 semestrą, J. Statkevičius LU Medicinos fak. dekano prašė išduoti Medicinos kandidato liudijimą, pabrėždamas, kad išlaikė visus egzaminus, įskaitas ir praktikos darbus (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l.11. 12). Taigi, 1926 metų liepos 7 d. Jonui Statkevičiui  buvo įteiktas Medicinos Kandidato liudymas Nr. 650. Dokumente rašoma, kad 1926 06 16 gavo visų dešimties semestrų įskaitą ir turi teisę laikyti Medicinos skyriaus baigiamuosius egzaminus (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 12, 40, 40 a.p.). 1927 metais gyd. J. Statkevičius išlaikė baigiamuosius egzaminus sekančiais įvertinimais: ausų, nosies ir gerklės ligos – gerai, akių ligos – labai gerai, fiziologijos – gerai,  sistematinės anatomijos – labai gerai ir kt. Viso išlaikė 16 egzaminų. 1928 metų vasario 8 d. išduotas J. Statkevičiui Diplomas, pažymintis, kad įgijo medicinos gydytojo laipsnį (LCVA, F. 631, ap. 7, b. 395, l. 15, 15 a.p., 45 – 54 , LCVA. F. 380, ap. 2, b. 321, l. 20).