Dokumentinė monografija, skirta dr.Vladui (Ladui) Natkevičiui

Dokumentinė monografija skirta dr. Vlado (Lado) Natkevičiaus 125-osioms gimimo metinėms pažymėti (2018).

Tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. Vlado Natkevičiaus
gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą. Remiantis gausia archyvine medžiaga bei spauda, knyga sudaryta iš dviejų dalių.