Dokumentinė monografija, skirta dr.Vladui (Ladui) Natkevičiui

Dokumentinė monografija skirta dr. Vlado (Lado) Natkevičiaus 125-osioms gimimo metinėms pažymėti (2018).

Tai pirmoji tokio turinio knyga apie dr. Vlado Natkevičiaus
gyvenimą, diplomatinį darbą ir visuomeninę veiklą, kūrybą. Remiantis gausia archyvine medžiaga bei spauda, knyga sudaryta iš dviejų dalių.

Pirmojoje dalyje – biografija, antrojoje – autoriaus knygos, straipsniai, politiniai pranešimai ir kt. Dominuoja šios pagrindinės temos – Savanorių raitelių šimtinės ,,Geležinis Vilkas“ steigimas, Paryžiaus universitete apgintos disertacijos analizė Lenkijos okupuoto Vilniaus klausimas, Suvalkų sutarties sulaužymas bei diplomato pareigos Lietuvos pasiuntinyje Paryžiuje ir nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro pareigos Maskvoje, sunkiausiais 1939 – 1940 -aisias Lietuvai metais.

Generolas Stasys Raštikis rašo, kad dr. Vladas Natkevičius pasižymėjo kaip ,,aktingas“ derybininkas su Kremliaus pareigūnais. Darbas vyko sunkiomis ir nenormaliomis sąlygomis. Tai buvo ne diplomatinis, bet žiaurus, vienašališkas nurodymų vykdymo reikalavimas. Lietuvos delagacija, tarp jų ir dr. Vladas Natkevičius vieningai vykdė tai, ką Lietuvos Vyriausybė buvo įsakiusi. Nėra jokio pagrindo dabar kaltinti vieną ar kitą tos delegacijos narį dėl Lietuvos nepriklausomybės praradimo.

Sovietams okupavus Lietuvą, dr. Vladas Natkevičius su šeima pasitraukė į
Vakarus. Gyveno Austrijoje. Tačiau netikėtai susirgus, 1945 metų gegužės 25 d. mirė. Jam buvo 52- ji metai. Palaidotas Austrijos Tirolio žemės Šrunso
kapinaitėse. Atmintis gyva.

2019 08 28

Diplomatas, žurnalistas dr.doc. Vladas (Ladas) Natkevičius

Nepriklausomos Lietuvos Seimo nario, diplomato, teisės mokslų daktaro, ktp., žurnalisto Vlado Natkevičiaus (1893 01 19 – 1945 05 25) gyvenimas ir darbas buvo įvairiapusis ir prasmingas.

Vladas Natkevičius

Pradėjęs nuo eilinio kario, Lietuvos savanorio, jis tapo savanorių raitelių šimtinės ,,Geležnis Vilkas“ įkūrėju, pelnė karinį kapitono laipsnį, buvo pirmasis karo atašė Latvijoje ir Estijoje, tapo Steigiamojo Seimo nariu, buvo I Seimo, II Seimo narys ir sulaukė dar vieno aukščiausio įvertinimo – baigęs Paryžiaus universitetą, apgynė disertaciją ir įgijo  teisės mokslų daktaro laipsnį.

Dr. V. Natkevičiaus nuopelnai įvertinti  garbingais apdovanojimais: Šv. Georgijaus 4 laipsnio kareivišku kryžiumi Rusijos kariuomenėje, Lietuvos nepriklausomybės 10-ečio  proga 1928 m. apdovanotas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino 4-ojo laipsnio ordinu, Latvijos išsivadavimo karo 10-mečio medaliu (1929 m.), Latvijos Trijų žvaigždžių 3-iojo laipsnio ordinu (1934 m.), Estijos Baltosios žvaigždės 3-iojo laipsnio ordinu ( 1938 m.).

Sunkiausiais Lietuvos nepriklausomybės metais (1939 – 1940) jis ėjo atsakingas pareigas – buvo Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras SSRS (Maskvoje).1940 m. rudenį grįžęs į Lietuvą, įsitraukė į Lietuvių aktyvistų fronto (LAF) veiklą, buvo Politinės komisijos narys. Dirbo Kauno draudimo  valdyboje juriskonsultu, advokatu, dėstė Vilniaus universiteto  Teisės fakultete. 1944 m. pasitraukė į Vakarus, gyveno Austrijoje. Ten  po patirtos kontuzijos mirė 1945 m. gegužės 25 dieną. Palaidotas Tirolio žemėje, Schrunso miestelyje.