Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona Lillian Balčytė – Baltch Gravrogkas (1926 – 2016)

Prof. A. Balčytė bendraudama su žymiais mokslininkais, garsino Lietuvos vardą,  pasakojo senovės istoriją. Ir  pagirta už gražų Aldonos vardą, aiškino vardo kilmę. Mokslininkė didžiavosi, kad esanti lietuvė.

Aldonos vardo kilmės istorija: Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino dukra ( Ona Aldona ) gimė 1309 metais. 1325 metais ištekėjo už Lenkijos karaliaus Vladislovo I Lokietkaus sūnaus Kazimiero III. Jauniesiems  buvo po 15 ar 16 metų. Šeima susilaukė  dukrų – Elžbietos ir Kunigundos. Aldona Gediminaitė,  Lenkijos karalienė pasižymėjo pamaldumu, meile muzikai. Ją kelionėse lydėjo dvaro orkestro muzikantai, ji žavėjosi cimbolų muzika, /pagoniška lietuviška muzika./ 1339 metais  mirė jauna, 3O – ties metų amžiaus. Pirmoji moteris, Lenkijos karalienė,  palaidota Krokuvos Vavelio Katedroje. Jos vyras Kazimieras III po Aldonos mirties vedė dar tris kartus.

2010 metų rudenį Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona  L. Balčytė – Baltch  atšventė vedybinio gyvenimo 50-metį (sutuoktiniai  nesusilaukė palikuonių),  2011 metais atšventė   85-ąjį gimtadienį.

2015 metų balandžio 15 d. palaidojusi vyrą Jurgį Gravrogką  Amsterdamo Šv.Kazimiero lietuvių kapinėse, sunkiai susitaikė su netektimi.  Aldona sirgo, ją slaugė ir guodė bičiuliai. Prof. Aldona L. Balčytė – Baltch Gravrogkas, būdama pilna proto ir sąmoninga parašė Testamentą, kuriame išreiškė savo valią, kad po jos mirties JAV Lietuvių fondui aukoja  10.000 JAV dolerių.

2016 metų gegužės mėn. 2 d. prof. Aldonos širdis nustojo plakusi. Amžinam poilsiui atgulė šalia vyro Jurgio Šv. Kazimiero lietuvių kapinėse.

Apžvelgus prof. Aldonos L. Balčytės  gyvenimą ir mokslinę veiklą tenka pažymėti, kad  prof. Aldona paliko ryškų pėdsaką infekcinių ligų prevencijos darbe, išugdė būrį studentų.  Tačiau jai nepavyko  įgyvendinti svajonės – aplankyti Panevėžyje gyvenusias mylimas pusseseres Eleną, Vitaliją ir Bronislavą Puzinaites. Tik savaitiniai telefoniniai pokalbiai su giminaitėmis šildė širdį.

Su 96-uoju gimtadieniu, profesore Aldona!

Pranešimas skaitytas 2022 12 06 Panevėžio Elenos Mezginaitės viešojoje bibliotekoje.

Konferencijos organizatoriai ir pranešėjai. Iš kairės: Sandra Voveriūnienė, Panevėžio Elenos
Mezginaitės bibliotekos Abonemento vedėja, Loreta Breskienė, Panevėžio Elenos Mezginaitės
bibliotekos direktorė, Donatas Juzėnas, Panevėžio kraštotyros muziejaus Istorijos skyriaus vyr.
muziejininkas, Janina Sinickienė, Panevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkė, Lina Matiukaitė,
Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Kraštotyros ir edukologijos skyriaus vedėja,
Joana Viga Čiplytė, istorikė, publicistė, Lionė Lapinskienė, Komunikacijos centro ,,Kalba. Knyga.
Kūryba“ vadovė, Jolita Putramentienė-Braza, Šiaulių apskrities Povilo Vilčinskio viešosios
bibliotekos Knygos grafikos centro edukatorė. Panevėžys, 2022 12 06

Konferencijos plakatas. Panevėžys, 2022 12 06 https://www.panbiblioteka.lt/2022/11/22/konferencija-iskilios-panevezio-krasto-moterys/