Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona Lillian Balčytė – Baltch Gravrogkas (1926 – 2016)

Daugiau kaip 50 metų mus skyrė geležinė uždanga su lietuvių bendruomene gyvenančia už Atlanto. Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę išaušo nauja era, naujų atradimų, susitikimų, pažinčių galimybė. Viena iš tokių susitikimų – JAV gyvenusi Lietuvių gydytoja, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narė, Amerikos lietuvių gydytojų sąjungos narė, infekcinių ligų gydytoja, Ilinojaus  universiteto Albanio medicinos koledžo (Albany Medical College) profesorė Aldona Lillian Balčytė – Baltch Gravrogkas (Aldona Balčytė – Gravrogkienė).

Prof. Aldona L. Balčytė. JAV, apie 1986

Medicinos prof., lektorė  Aldona Lillian Balčytė – Baltch  gimė 1926 metų birželio 25 d.  JAV, Bingamtone, Niujorko valstija  (Binghamton, NY ) emigrantų iš Panevėžio  krašto Julijos ir Antano Balčų šeimoje. Mokslininkė profesinę karjerą pasiekė baigusi medicinos mokslus JAV.  Ji savo mokslo tiriamąją veiklą apibūdino: ,,kaip darbą su baltaisiais kraujo kūneliais ir bakterijomis, norint sužinoti, kaip antibiotikai padeda nugalėti infekcijas“(A. Balčytės laiškas pusseserei E. Puzinaitei. JAV, 2009). Ji parašė per 200 mokslinių darbų, buvo jų autorė ar bendraautorė. 1972 metais medicinos mokslų daktarė  įsteigė privačią infekcinių ligų laboratoriją ir jai vadovavo.