Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona Lillian Balčytė – Baltch Gravrogkas (1926 – 2016)

Dr. Aldona, pakviesta dirbti akademinį darbą Albanio medicinos koledže  (Albany Medical College of Union University), su vyru Jurgiu  persikėlė gyventi į Albanio (Albany) miestą, kuriame gyveno 40 metų. Nuo 1972 iki 1999 metų prof. dr. Aldona Balčytė buvo Albanio miesto Veteranų ligoninės infekcinių ligų ir epidemiologijos skyriaus direktorė (Albany Stratton Veterans Affairs Medical Center).  Įsteigė  infekcinių – užkrečiamųjų ligų kontrolės programą. Kolegos dr. A. Balčytei suteikė ,,Metų gydytojos“ titulą už  aktyvią infekcinių ligų skyriaus tiriamąją mokslinę veiklą ir medicinos specialistų akademinį ruošimą. Kiek vėliau medicinos ir farmakologijos dr.  Aldonai L. Balčytei – Baltch buvo  suteiktas profesorės vardas  už vidaus ligų ir farmakologijos srityje pasiektus gydymo rezultatus.

1994 metais ilgamečius mokslo tiriamuosius darbus (120) prof. Aldona L.Baltch  drauge su kolega Raymond P. Smith apibendrino išleistoje knygoje ,,Pseudomonas Aeruginosa infekcija ir gydymas“ (,Pseudomonas Aeruginosa: Infections and Treatment, New York: Marsel Dekker, 1994, p. 640. infekcinė liga ir terapija 1-asis leidimas anglų k., kietas viršelis, svoris 2,7 svarai, matmenys 6,5×1.25×9,5 colio).

2010 metais  istorikė  Joana Viga Čiplytė minėtą knygą, atsiųstą iš JAV, dovanojo Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bibliotekai. Profesorė Aldona knygoje įrašė, kad knyga bus naudinga medikams ir studentams. 

Prof. Aldona Balčytė – Baltch, kaip JAV medicinos draugijos karjeros narė, aktyviai dalyvavo mokslo draugijų veikloje: Amerikos gydytojų kolegijos,  Amerikos infekcinių ligų, Amerikos mikrobiologijos draugijos ir kitų medicinos organizacijų veikloje (,,American college of Physicians“ (ACP),  ,,Infectious Diseases Society of America“ (IDSA), ,,Society of Healthcare Epidemiology of America“ (SHEA), ,,American Society for microbiology“ (ASM), ,,Honor Medical Society“ (HMS)).

Aldonos L. Baltch ir Raymond P. Smith knygos ,,Pseudomonas Aeruginosa: Infections and
Treatment“, New York: Marsel Dekker, 1994, p. 640, viršelis.