Medicinos profesorei Aldonai Lillian Balčytei – Baltch Gravrogkas – 95

Ilgamečius mokslo tiriamuosius darbus (120) prof. Aldona Balčytė  drauge su kolega Raymond P. Smith apibendrino išleistoje knygoje ,,Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment“ New York: Marsel Dekker, 1994, p. 615.

Prof. Aldona Balčytė aktyviai dalyvavo  Amerikos gydytojų kolegijos,  Amerikos infekcinių ligų draugijos, Amerikos mikrobiologijos draugijos veikoje, buvo Medicinos draugijos karjeros narė:

 ,,American college of Physicians“ (ACP),  ,,Infectious Diseases Society of America“ (IDSA), ,,Society of Healthcare Epidemiology of America“ (SHEA), ,,American Society for microbiology“ (ASM), ,,Honor Medical Society“ (HMS).

Dr. A. Balčytė bendraudama su žymiais mokslininkais, garsino Lietuvos vardą, pasakojo Lietuvos istoriją ir, pagirta už gražų Aldonos vardą, pasakojo jo kilmę. Mokslininkė didžiavosi, kad esanti lietuvė.

Šios apybraižos autorei  Joanai Viga Čiplytei atsiuntė savo knygą ,,Pseudomonas aeruginosa: Infections and Treatment“, prašydama dovaną įteikti Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto bibliotekai. Knygoje įrašė, kad knyga bus naudinga medikams ir studentams. Tai buvo atlikta, knyga dovanota adresatui.

2010 metų rudenį prof. Aldona atšventė vedybinio gyvenimo 50-metį (šeima palikuonių nesusilaukė). 2011 metais Medicinos ir farmakologijos profesorė Aldona  Balčytė – Baltch  atšventė 85-ąjį gimtadienį.