Gyd.Andrius Domaševčius ir gyd.Vitalijus Gusevas – privačių ligoninių vedėjai. 1929 metai

Apie 1932 m. vasarą gyd. V. Gusevas  su žmona ir  dukromis išvyko gyventi į Kauną. ( Aut. pastaba: kiti šaltiniai nurodo, kad išvyko į Kauną 1930 ar 1935 m. Tačiau LCVA dokumente rašoma, kad 1932 m. balandžio mėn.17 d. dr. V. Gusevas dalyvavo Panevėžio gydytojų draugijos susirinkime ir pasisakė prieš Ligonių kasos darbą, ragino streikuoti. LCVA. F.  404, ap. 2, b. 205, l. 20, 20 a.p.).  Tad manau, kad  gyd. V. Gusevas nuo 1932 iki 1940 metų  gyveno Kaune. Kauno miesto Trakų g. Nr. 29  įsteigtoje gyd. V. Gusevo ligoninėje teikė pacientams chirurginę pagalbą, buvo ligoninės vedėjas. 1940-aisiais metais buvusios ligoninės pastatas nacionalizuotas ir po karo  įsteigtas Kauno Pūlingų komplikacijų ginekologijos skyrius. Tolimesnis gyd. chirurgo V. Gusevo  likimas nežinomas.  Tad pateikti 1929 metų darbo gyd. V. Gusevo privačios ligoninės dokumentai leidžia teigti, kad tai buvo aukštos kvalifikacijos chirurgas.

Manau, kad ši  1929 metų ataskaita bus naudinga medicinos specialistams, Lietuvos medicinos bibliotekos lankytojams. ( Aut. pastaba: dokumentų kalba netaisyta.  Gyd. Gusevo asmens vardai rašomi skirtingai – Vitalijus,  Sergėjus, Vasilijus. Kuris tikrasis vardas?).

Gyd. chirurgo V.  Gusevo privati ligoninė. 1929 01 01 – 1930 01 01. Ataskaita – Ligonių judėjimo žinios siunčiamos Sveikatos departamentui per Apskrities gydytoją.