Gyd.Andrius Domaševčius ir gyd.Vitalijus Gusevas – privačių ligoninių vedėjai. 1929 metai

1917 metais gyd. Domaševičius atnaujino ryšius su LSDP. Dirbo Sveikatos apsaugos liaudies komisaro pareigose. Didelėmis pastangomis Vilniaus Šv. Jokūbo ligoninėje įsteigė akušerijos ir moterų ligų skyrių. Lenkams užgrobus Vilnių, gyd. A. Domaševičius buvo suimtas ir kalintas Vilniaus, Varšuvos kalėjimuose, belaisvių stovykloje netoli Krokuvos. 1920 metais paleistas į laisvę be teisės gyventi Vilniuje.

Domaševičių šeima. 1909

Dar būdamas kalėjime gavo žinią, kad 1920 m. mirė žmona Marija ir, kad be priežiūros liko penki vaikai. Tad 1920 metais su vaikais –  Ona, Gražina, Andriumi, Jurgiu, Kęstučiu atsikėlė gyventi į gimtąjį miestą Panevėžį. Aktyviai dalyvavo Panevėžio gydytojų draugijos veikloje. Dirbo Panevėžio apskrities ligoninėje. Tačiau dėl ryšių su darbininkų judėjimu buvo atleistas iš einamų Akušerijos-ginekologijos skyriaus vedėjo pareigų. Tad kiek leido sąlygos dirbo savo įsteigtoje  Gyd. Andriaus Domaševičiaus moterų ligų ligoninėje ,,Sveikata“, Marijos g. Nr. 27 vedėju. 1929 metais ligoninė turėjo 6 lovas. 1929 metų ataskaitoje rašoma, kad pusės metų bėgyje buvo suteikta medicininė pagalba 34  moterims. Iš jų 5 – gimdė, 28 – sirgo moterų ligomis. Sirgo chirurginėmis ligomis – 1 moteris. Buvo atlikta 1 didelė operacija ir 16 – mažų. Už suteiktą gydymą pacientės mokėjo pagal sutartinius įkainius, deja nenurodyta suma litais.

 Antrajame pusmetyje iki 1929 metų gruodžio mėn. 31 d.  ligoninėje pabuvojo 41 moteris. Iš jų 1 sirgo vidurinėmis ligomis, 3 – gimdė, 37 – sirgo moterų ligomis. Buvo atliktos 4 didelės operacijos ir 18 – mažosios operacijos. Mikroskopinių, cheminių tyrimų atlikta – 22. Vartoti nauji gydymo būdai – perplalio fubarum ir spirito išvirš. į earum a tui myomų plovimas, gydyti ir suskaldyti. Ambulatorijos neturėjo ( LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1023, l. 1, 2).

 Ligoninės vedėjas rūpinosi gydymo įstaigos priežiūra. Buvo numatęs atnaujinti medicinos įrankius. Tad ketino vykti į Vokietiją ir Leipcigą parsivežti medicinos įrankių ir baldų. Norint gauti leidimą išvykti į užsienį reikėjo turėti pažymą apie nekilnojamąjį turtą. Ir tik nustačius, kad medikas neturi skolų ir neapmokėtų mokesčių savivaldybei, išimties tvarka buvo duotas leidimas vykti į Vokietiją. Iki šių dienų PKM saugoma pažymą, kurioje rašoma, kad gyd. A. Domaševičius turėjo žemės sklypą 3690 kv. m., vieno aukšto medinį gyvenamąjį namą ir lentų paviljoną Marijos g. Nr. 27, Panevėžyje. Nekilnojamojo turto vertė – 30 140 litų. Ar buvo išvykęs į Vokietiją ir įsigijo naujų medicinos priemonių? Žinių neradau.