Gyd.Andrius Domaševčius ir gyd.Vitalijus Gusevas – privačių ligoninių vedėjai. 1929 metai

Metų bėgyje gydėsi: 68 vyrai, 92 moterys. Viso: 160. Mirė 3 moterys. Chirurginėmis ligomis sirgo 2 vyrai ir  4 moterys. Operacijų padaryta 115, iš jų didelių – 70, mažų – 45. Ligoniai mokėjo 12 litų už vieną parą, už didelę operaciją mokėjo nuo 100 iki 300 litų, o  už mažą operaciją nuo 50 iki 100 litų. Už lankymą ligonio vienai parai teko mokėti 11 litų (LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1025, l. 1).

 Ataskaitoje žinios  pateiktos atskirais mėnesiais. Pavyzdžiui, 1929 m. vasario – kovo mėn. pagal ligų grupes ir jų pavadinimus pacientai sirgo: virškinimo organų ligomis (vyrų – 1), navikais ( moterų – 2), chirurginėmis ligomis (vyrų – 3, moterų – 7), šlapumo ir lyties organų liga (1 vaikas nuo 1 iki 12 metų), tuberkulioze ( moteris – 1), mioma ir  Franctura ( moteris – 1). Operacijų buvo padaryta: didelių – 6, mažų – 1 (LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1025, l. 5, 7. (Forma D. Forma E).

1929 m. kovo  – balandžio mėn. pagal ligų grupes ir jų pavadinimus ligonių sirgo (Forma D): cystoma (moterų – 1), Alia ( vyrų – 1), ausų ligomis – otitis media (vaikas – 1), Franctura: moterų – 1, atliktas vienas abortas, tuberkulioze ( vyrų – 1) (LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1025, l. 8).

Nuo 1929 01 01   iki 1930  01 01  sirgo: šlapumo ir lyties ligoms (vyrų – 1,  moterų – 6). Kraujo cirkuliacijos aparato ligomis ( vyrų – 1, moterų – 2) (LCVA. F. 380, ap. 1, b. 1025, l. 2 7, 28).

 Medicinos sesuo Antanina Primalauskaitė. Panevėžys. 1929

Komentuoti medikų pateiktas ataskaitas – nedrįstu, nes nesu medicinos istorijos specialistė. Tačiau viena aišku, kad gydymas buvo brangus ir tik pasiturintieji pacientai šia gydymo paslauga naudojosi. Galima teigti, kad Panevėžio miesto privačiose ligoninėse dažniau į medikus kreipėsi moterys. Jos  sirgo tuberkulioze, mioma, navikais, šlapumo ir lieties ligomis, vienai buvo atliktas abortas, trys moterys gimdė, trys moterys mirė. Vyrai dažniau skundėsi virškinimo sutrikimais.

Manau, kad ši pirmą kartą viešai skelbiama dokumentinė medžiaga bus naudinga medicinos istorijos tyrinėtojams.