Gyd.Andrius Domaševčius ir gyd.Vitalijus Gusevas – privačių ligoninių vedėjai. 1929 metai

Šių eilučių autorė turėjo garbės dirbti gyd. A. Domaševičiaus įsteigtame memorialiniame muziejuje, o dukra Urtė Lina padėjo tvarkyti aplinką (dabar privatizuotas pastatas, A. Smetonos g.).

Dr. gyd. chirurgas Vitalijus Gusevas

Apie  rusų kilmės dr. gyd. chirurgo V. Gusevo medicinos studijas ir darbą Rusijoje nepavyko rasti dokumentinės medžiagos. Gyd. V. Gusevas į Panevėžį atvyko 1920 metais ( Svetimšalių gydytojų sąrašas. ,,Medicina“, 1922, Nr. 9, p. 515). 1921 metais pradėjo dirbti  Panevėžio apskrities ligoninės Chirurginio skyriaus vedėju. Antraeilėse pareigose gyd. chirurgu dirbo Panevėžio žydų ligoninėje. Aktyviai dalyvavo Panevėžio miesto gydytojų draugijos veikloje. Gyd. V. Gusevas į Lietuvos kardiologijos  istoriją įėjo, kaip vienas iš pirmųjų chirurgų 1926 06 02 Panevėžyje bandęs  užsiūti širdies žaizdą, tačiau operacija buvo nesėkminga ( 40 metų  amžiaus vyras, lietuvis, atvežtas į ligoninę po sužeidimo – ligos istorijos Nr. 674). 1928 05 02 daryta antroji  širdies žaizdos operacija pavyko (32 metų amžiaus vyras, lietuvis, batsiuvys girtas norėjo nusižudyti, batsiuvio peiliu susižeidė – ligos istorijos Nr. 636), (A. Kavaliauskas. V. Gusevas – žymus Panevėžio chirurgas, pirmas Lietuvoje užsiuvęs širdies žaizdą. Panevėžio centrinė ligoninė. Gyd.V. Gusevas. ,,Medicina“, p. 8, 9 . 1929 ).

Panevėžio apskrities ligoninės personalas.Iš kairės pirmoje eilėje 2-as gyd. A. Didžiulis, 3-ias dr. gyd. V. Gusevas.  Iš kairės trečioje eilėje 1 -mas gyd. J. Vileišis. Apie 1928

1927 m. lapkričio 27 d.  dr. V. Gusevas atidarė privačią chirurgijos 8 lovų ligoninę P. Puzino g. Nr. 2. Ligoninėje dirbo medicinos sesuo Antanina Primalauskaitė. Pirmąją Panevėžio mieste įsteigtą privačią gyd. V. Gusevo ligoninę pašventino kun. Macijauskas. Šventėje dalyvavo per 100 žmonių. Surengtuose gyd. V. Gusevo žmonos šventiniuose pietuose dalyvavo miesto valdžios atstovai, inteligentija. Buvo pažymėta, kad ligoninė įrengta pavyzdingai, galinti talpinti iki 12 ligonių (,,Panevėžio balsas“, 1927 12 01, Nr. 48, p. 2).