Tautodailininkė Petronėlė Gerlikienė

Dailės ekspertė Gražina Kliaugienė dailės albume ,,Petronėlė Gerlikienė“ rašo: ,,Į lietuvių liaudies dailę Gerlikienė atėjo būdama garbaus amžiaus, atėjo netikėtai ir trumpam, palikdama ne itin gausų, tačiau kaip reta autentišką kūrybinį palikimą. Spontaniška kūrybos galia, prasiveržusi paskutiniais gyvenimo metais, išsiliejusi į savitą poetiškų vizijų pasaulį, buvo tarsi likimo dovana jai pačiai ir mums visiems“.

Pasiekusi bene didžiausią pripažinimo apogėjų, Petronėlė pasiligojo ir 1979 metų kovo 14 d. Vilniuje mirė. Septyniasdešimt ketverių metų gyvenimo siūlas, regis nutrūko…Amžiams jos kūnas atgulė Šilalės miesto kapinėse, šalia vyro Pranciškaus.

Tautodailininkė Petronėlė Gerlikienė pasaulį regėjo savo vizijose ir tikiu, kad  menininkės kūryba visada trauks ir imponuos kartų kartas jausmų stiprumu, laisve kurti, džiaugtis gyvenimu. Žvelgdama į Petronėlės kūrybinį palikimą (71kūrinys), noriu tikėti, kad 2020 metais, minint tautodailininkės 115-ąsias gimimo metines, Šilalės mieste bus įsteigtas naujas muziejus – Petronlės Gerlikienės Naiviojo meno galerija, kurioje bus eksponuojami visi jos išsiuvinėti kilimai ir tapybos paveikslai.

Apybraiža parengta 2015 metais