Tautodailininkė Petronėlė Gerlikienė

Tautodailininkė Petronėlė Kromelytė – Gerlikienė gimė 1905 metų birželio 19 d. JAV,Čikagoje lietuvių šeimoje. 1908 metais tėvai Jonas ir Marijona Kromeliai ir jų keturi vaikai grįžo į Lietuvą, gimtąją Žemaitiją, Derkintų kaimą. 1915 metais mirė vaikų motina. Vyriausioji dukra Petronėlė tapo brolių ir sesers globėja ir auklėtoja. 1917 metais tėvui vedus antrą žmoną Zofiją Pintverytę, šeima susilaukė ketvertą vaikų.  Petronėlė rūpinosi ir šiais vaikais. Tad Petronėlei apie mokslus nebuvo kada svajoti. Sulaukusi pilnametystės dirbo pas ūkininkus. Viename ūkyje susipažino su šeimininko broliu Prancišku Gerliku, tik ką grįžusi iš Amerikos. 50-metis ,,amerikonas“ buvo turtingas vyras, sunkiai dirbo anglies kasyklose, taupė dolerius, svajojo Lietuvoje sukurti šeimą, turėti savo namus. Pasipiršo samdinei, dvidešimt ketverių metų Petronėlei. 1929 metais santuoką palaimino Šilalės Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčios kunigas.

P.Gerlikienė. Užgavėnių kaukės