Pasaulio katalikų spauda Vatikane (1936 – 1937)

1938 02 17 dr. K. Graužinis korespondencijoje Pasaulio katalikų spaudos parodos Vatikane Lietuvos skyriui organizuoti komitetui rašė, kad dėkoja už gautą knygelę ,,Sala Lituano“. Ir kad jam ,,tikrai malonu, kad eidamas savo pareigas, galėjau prisidėti prie šio mūsų skyriaus suorganizavimo, pašalindamas lenkų intrigų iškeltas politines kliūtis mūsų dalyvavimui šioj parodoj“. 1936 metų gegužės 31 dieną paroda buvo atidaryta. Joje apsilankė popiežius Pijus XI ir kiti garbūs svečiai.

Pasaulio katalikų spaudos paroda Vatikane sulaukė gero įvertinimo. Jos veikimo laikas buvo pratęstas iki 1937 metų gegužės 31 dienos. Lietuvos ekspozicijos stendai, nuotraukos, koplytėlė, juostos ir spaudos pavyzdžiai buvo sudėti į vieną dėžę (400 kg) ir išgabenti laivu iš Neapolio į Klaipėdos uostą, o iš jo į Kauną. Siuntinį priėmė bažnytinio meno muziejus.

Parengta  2016 m.