Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

 1940 metų rugsėjo 11 d. sudaryta komisija surašė Panevėžio gydytojų draugijos turtą. Rado: protokolų knygas – 2, kasos knygos – 2, kvitų knygą – 1, grynų pinigų – 29. 67 Lt . (LCVA. F. 404, ap. 2, b. 205, l.52, 55). Taigi į Taupomąjį valstybinį banką buvo įneštas 7.41 litas.

Panevėžio gydytojų draugija, pradėjusi savo veiklą 1922 metų birželio mėn. buvo likviduota 1940 metų rugsėjo mėn..  Mums iki šių dienų išliko dokumentai liudijantis apie Panevėžio miesto gydytojų draugijos veiklą.