Panevėžio gydytojų draugijos veikla. 1922 – 1940

1931 metų gegužės 27 d. vyko rinkiminis susirinkimas. Dalyvavo 25 draugijos nariai. Posėdį atidarė pirmininkas gyd. Andrius Domaševičius. Rinkiminę ataskaitą padarė gyd. A. Didžiulis.  Jis pabrėžė, kad per ataskaitinį laikotarpį buvo pravesta 11 posėdžių, 4 nepaprasti,  tad viso – 15 posėdžių.  Buvo parengta 12 pranešimų, demonstruota 11 ligonių ir 6 patologiniai preparatai. Pavyzdžiui,  gyd. A. Domaševičius skaitė pranešimą ,,Kovai su reumatizmu organizaciniai klausimaiˮ ,

 gyd. Š. Meras (sūnus) – ,,Apie maliarijos židinius Lietuvojeˮ ,

 gyd. M. Marcinkevičius – ,,Apie konservatyvų empyemų gydymąˮ, 

 gyd.  V. Gusevas – ,,Gangreniniai odos susirgimaiˮ 

 ir kt.

Preparatus ir ligonius demonstravo: gyd. S. Mačiulis – ,,Invaginatio intestiniˮ ,

,,Papilloma vesi cae urinariaeˮ 

,,Ir  Corpus alienum vesicae urinˮ  (katetiris.),

 gyd. M. Epšteinas –  ,,Glandularum endothoraliumˮ  ir kiti medikai.

Viuotiniame narių susirinkime į draugiją buvo priimti 7 nariai: Marcinkevičius, Jovaišytė-Kačanauskienė, Jurevičius, Repšys, Farberaitė, Kurickis, Etingofas. Ataskaitiniu laikotarpiu draugijos kasoje buvo 634 Lt. Turėjo ir nuostolių: knygų ir žurnalų įsigijimui išleido – 260 Lt.,  aukojo LDK Vytauto komitetui – 25 Lt., raštų spausdinimui, vertimui išleido – 100 Lt. Delegatų siuntimas į Kauną ir Šiaulius atsėjo – 150 Lt., kanceliarinėms ir smulkioms išlaidos skyrė – 99 Lt. Isigytas knygas laikė valstybinio knygyno būstinėje. Gydytojai skaitė ne tik lžurnalą ,,Medicinaˮ, bet medicinos žurnalus rusų, vokiečių kalbomis. Pavyzdžiui : ,,Kliničeskaja medicinaˮ, ,,Fortschrift der medizinˮ, ,,Műnchener medicin Nochenschriftˮ, ,,Therapie der gegenwartˮ (Medicina, 1931 Nr. 6, p. 690 ).