Alfonsas Beresnevičius – Panevėžio dailininkas portretistas

Prieš baigiant institutą, trumpai dirba 5-ojoje profesinėje technikos mokykloje meistru ir estetinio lavinimo dėstytoju. ,,Dailės“ dirbtuvėse – dailininku išpildytoju. Vėliau, prikalbintas tuometinio Panevėžio švietimo skyriaus vedėjo P.Jaudzemo, pradeda dirbti J. Balčikonio vidurinėje mokykloje piešimo – braižybos mokytoju (dabar  Panevėžio J. Balčikonio gimnazija). Mokykloje dirba iki pat pensijos.

Per visą dešimtmetį mokytojas  A. Beresnevičius daug pasidarbavo mokyklos labui – apipavidalino naujai įkurtą istorijos muziejų, matematikos, chemijos kabinetus, papuošė mokytojų kambarį žymių pedagogų portretais. Drauge su mokyklos direktoriaus pavaduotojais A. Dobrodziejiene, V. Baliūnu nutaria mokyklos vestibiulį papuošti žymių mokslo ir kultūros veikėjų, dirbusių šioje mokykloje, portretais. Taip 1970 m. gimsta didelio formato J. Balčikonio, G. Petkevičaitės-Bitės, J. Zikaro, J. Lindės-Dobilo, J. Jablonskio aliejine tapyba sukurti portretai (iki šiol dalis šių portretų puošia gimnazijos vestibiulį).