Prienų miesto gydytojas Juozas Brundza

,,Kilni mediko profesija: padėti sergančiajam, paguosti mažą vaiką, suteikti ligoniui skubią medicininę pagalbą, skubėti bet kokiu paros metu, jei reikia – budėti prie ligonio lovos, sveikstančiajam patarti kaip maitintis. Reikia greitai važiuoti į priekį pas ligonį į jo namus arklio traukiamu vežimu ar žiemos metu rogėmis, užsigobus ilgu ir šiltu paltu“. Tokius žodžius radau užrašytus kaip padėka Prienų gyventojų, gerajam miesto gyd. J. Brundzai už sugrąžintą sveikatą.

Gyd. J. Brundza

Prienų krašto muziejus kaupia ir saugo gydytojo šeimos nuotraukas, dokumentus, žmonių atsiminimus.

Gyd. J.Brundza gimė 1870 metais Prienų rajone. Baigęs Marijampolės gimnaziją, išvyko į Maskvą. Universitete studijavo medicinos mokslus.  Studijų metais buvo aktyvus visuomeninėje veikloje. Už dalyvavimą anticarinėje demonstracijoje buvo kalinamas. Vėliau įsitraukė į politinę veiklą – buvo 1905 metų Lietuvos suvažiavimo delegatas nuo Prienų apylinkės. 1910 metais studijas baigė ir grįžo į Lietuvą. 1914 – 1915 metais dirbo gydytoju Jiezno ,,ligonbutyje“. Rūpinosi pabėgėlių sveikata, įkūrė pagalbos pabėgėliams komitetą. Vėliau gydytojas dirbo Birštono kurorte ir Prienų mieste. Aptarnavo  Pagenionio, Klebiškio, Mikališkio, Balbieriškio valsčius, rūpinosi krašto sanitarija. Gydytojas J. Brundza Prienų mieste medicinos praktika vertėsi iki pat savo gyvenimo saulėlydžio. Ligonius priimdavo savo namuose. Sukūrė šeimą. Su žmona Stanislava Tomaševičiūte išaugino du sūnus – Algirdą ir  Juozą, dukrą Gražiną, sulaukė vaikaitės Beatričės Laimutės Jūratės Natkevičiūtės. 1939 metų gruodžio mėn. 31 dieną gyd. Brundzos namuose, kun. Valaitis pakrikštijo naujagimę. Krikšto tėvais buvo artimi šeimos draugai: žurnalistas Valentinas Gustainis ir prezidento Antano Smetonos sūnaus Juliaus žmona Eugenija Birutė Smetonienė. 

One thought on “Prienų miesto gydytojas Juozas Brundza”

Comments are closed.