Panevėžio miesto žydų ligoninės medikai. Iki 1940 metų

Gyd. Teodoras Gutmanas gimė 1880 12 26, gimnaziją baigė Liepojoje. 1900 metais medicinos studijas baigė Tartų universitete. 1906 – 1910 m. dirbo Maskvoje, 1910 – 1914 – Saratovo ligoninėje, 1914 – 1918 ir  1922 – 1924 metais – karo gydytoju Ukrainoje ir Lietuvoje, tarnavo 4 ir 8 pulke Panevėžyje ir Šiauliuose. Nuo 1930 iki 1940 metų buvo Panevėžio žydų ligoninės vedėjas, vidaus ir nervų ligų skyriaus vedėjas. Gyveno Panevėžyje, Laisvės a. Nr. 30 (LCVA, F. 1431, ap. 3, b. 41, l. 1, 4).

Gyd. Chaimas Bencijonas Aizinbudas gimė 1893 06 17 Biržuose, 1913 m. baigė Vilniaus žydų gimnaziją, mediciną studijavo du semestrus Bazelio universiteto Medicinos fakultete. 1919 m. baigė Maskvos universiteto Medicinos fakultetą. 1919 m. mobilizuotas į karo tarnybą, dirbo gydytoju, dviejų vaikų prieglaudų gydytoju. 1921 metais stažavosi Maskvos vaikų klinikoje. 1922 m. grįžo į Lietuvą. Dirbo Panevėžio žydų gimnazijos mokytoju – gydytoju. 1924 m. Kaune išlaikė valstybinius gydytojų egzaminus. Buvo suteikta teisė dirbti mediku Lietuvoje. 1926 – 1930 metais buvo Kovai su tuberkulioze (TBC) Panevėžio skyriaus dispanserio vedėjas. Nuo 1930 m. tarnavo Panevėžio kariuomenės pulke gydytojo pareigose. Nuo 1926 iki 1940-ųjų metų dirbo Panevėžio žydų ligoninėje vidaus ir vaikų, ir užkrečiamųjų ligų skyriaus vedėju.

Kvalifikaciją kėlė Karaliaučiaus universiteto klinikoje (1928 m. 6 savaites) ir Vienoje – tobulinimosi kursuose (1936 m. 6 savaites). Gyveno Panevėžyje, Ramygalos g. Nr. 8 ( LCVA, F. 1431, ap. 3, b. 6, l.1, 1 a.p., 2).

Gailestingoji seselė Chana Frankaitė Eldikienė gimė 1913 05 11 Kėdainiuose. Baigė 6 klases. Lankė Kauno Raudonojo Kryžiaus gailestingųjų seserų kursus.1934 – 1935 dirbo Kauno žydų ligoninėje, o nuo 1936 01 15 iki 1940 08 31 – Panevėžio žydų ligoninėje. Gyveno Panevėžyje, Ukmergės g. 34. Mokėjo lietuvių, rusų ir vokiečių kalbas.   Dokumentų rinkinyje radau leidimą:

,,Lietuvos respublika

VRM, Sveikatos departamentas, Nr. 12239

Kaunas, 1937 m. birželio mėn. 16 d.

                                 LEIDIMAS

Sveikatos departamentas, pasirėmęs Medicinos, odontologijos ir farmacijos praktikos teisių įstatymo str. 5, gailest. seseriai Frankaitei Chanai turinčiai šio įstatymo str. 6 punk. I reikalaujamos kvalifikacijos, leidžia verstis gailestingosios sesers praktika.

Įrašas: žyminis mokestis sumokėtas. Parašas: Departamento direktorius epidemijos gydytojas. Antspaudas. Dokumento kopiją 1940 10 30 patvirtino Panevėžio notaras Algirdas Moigis. ( LCVA. F. 1431, ap. 3, b. 36, l. 3,4).